Fastrentene innenfor 60 prosent

Har du svært god sikkerhet for boliglånet, krymper regningen med omtrent 0,3 prosentpoeng.


I tabellen viser vi omtrent 40 fastrentetilbud til boligeiere som er godt polstret med egenkapital. Trykker du på kolonneoverskriften "Effektiv rente", blir tilbudene sortert etter rentens størrelse.

Det er ikke så veldig stort skille mellom rentebetingelsene med ulik sikkerhet for lånet. Grovt anslått, kan det se ut som om tilbudene med sikkerhet innenfor 60 prosent av boligverdien ligger 0,3 prosentpoeng lavere enn når sikkerheten er litt dårligere. Beste tilbud med fem års bindingstid her er fra BNBank, som på grunn av sitt system med reduksjon i renten hvert av de fire første årene, kommer ut med en effektiv rente lavere enn den nominelle - på 4,34 med fem års bindingstid.