Fastrentefange på overtid

Han trodde han hadde forstått, men hadde ikke det. Les og lær av historien om Fredriks fastrentelån.

Fastrentefange på overtid

  1. Her er hele avtalen


Holder du deg mest innendørs for tiden, gråtende over sjansene som glapp, eller skuffelsen over julegaven du ikke fikk, kan du kanskje trøste deg med denne historien om vår mann: Fredrik.

Fredrik er en oppvakt kar med høyere akademisk utdannelse, men han har verken sterk interesse for, eller over gjennomsnittlig kompetanse innen, personlig økonomi.

Fulgte råd

Relativt ung og dypt nedsunket i gjeld, signerte han en fastrenteavtale med Postbanken den 2. april 2003, hvor han bandt renten for hele sitt boliglån - over 2 millioner kroner.
Rentebindingstiden var på tre år, og han pustet ut etter å ha signert, lettet over å ha sikret seg en nominell rente på 5,95 prosent per år i overskuelig fremtid.

Etter hvert som tiden gikk, var han ikke lenger overbevist om at han hadde gjort et kupp den dagen i april 2003. Men i stedet for å grunne over gullet som glapp, valgte han å se fremover - til den 2. april 2006 - da han kunne gjenforenes med den delen av befolkningen som ikke hadde latt seg lokke den våren "alle" anbefalte å binde renta.

Fastrentefange på overtid


Betaler, betaler

Utsiktene til halverte renteutgifter ved avtalens utløp fylte ham med godt humør - i alle fall til tider. Han skottet på datoen avtalen ble inngått, og telte måneder, uker og dager. 2. april 2006 ble etterhvert en slags magisk dato for Fredrik.

For noen dager siden kontaktet han Postbanken for å få avtalt nye vilkår for boliglånet fra 2. april. Vår hardt betalende helt måtte imidlertid avslutte samtalen med uforrettet sak:

Slaget

Ifølge banken utløp nemlig ikke rentebindingsperioden før den 1. juli 2006, altså tre år og tre måneder etter at avtalen ble undertegnet. Fredrik må altså betale tilnærmet dobbel rente i tre måneder lenger enn han trodde han skulle.

Omtumlet gikk Fredrik hjem og studerte avtalen nærmere. I denne tabellen viser vi de sentrale elementene i misforståelsen rundt avtalen:


Lånealt.Rente-
bindings-
periode
Rente-
regulerings-
tidspunkt
Inntil 60 % av markedsverdi
Nominell rente
Inntil 60 % av markedsverdi
Effektiv rente
Lånebeløp
A3 år *Den 01.07.2006 og senere den 01.07. hvert 3. år5,95 % p.a.6,25%******
B5 år *Den 01.07.2008 og senere den 01.07. hvert 5. år6,20 % p.a.6,51 % 
C10 år*Den 01.07.2013 og senere den 01.07. hvert 10. år6,30 % p.a.6,62 % 
*) Den første rentebindingsperioden vil være avvikende, se "Rentereguleringstidpunkt".Faksimile av hele avtalen finner du her

Andre kolonne har "rentebindingsperiode" som tittel, og Fredrik hadde naturlig nok fokusert på den. Det han ikke hadde studert grundig nok før han undertegnet avtalen, var betydningen av stjernemerket i feltet for "3 år". I notene under tabellen er stjernemerket forklart med at: "Den første rentebindingsperioden vil være avvikende.", hvorpå leseren blir henvist til kolonnen for "rentereguleringstidspunkt".

På denne lett kryptiske måten har Postbanken valgt å uttrykke at rentebindingsperioden slett ikke er på 3 år, som det står i første kolonne, men 3 år og 3 måneder.

Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


Helt normalt

- Det snakkes hyppig om rentebinding i tre, fem og ti år, men det er svært sjelden at en fastrenteavtale varer i nøyaktig tre, fem eller ti kalenderår. Dette skyldes jo at bankene selv låner inn i "bolker", som deretter porsjoneres ut til deres lånekunder, sier advokat og sekretariatsjef Per Fiskerud i Bankklagenemnda.

- Rettslig sett er neppe dette noen sak, mener Fiskerud, og mener at så lenge første rentereguleringstidspunkt er oppgitt i avtalen, har banken oppfylt sin informasjonsplikt.

- Finansavtaleloven gir klare regler for innholdet i - og informasjonsgrunnlaget for - avtaler om fastrentelån, og vår erfaring er at bankene følger disse reglene, sier Fiskerud.

DS: Men er ikke denne informasjonen gitt på en litt vanskelig tilgjengelig måte?
- Generelt bør bankene bestrebe seg på å utforme avtaler og bruke terminologi som er forståelig for bankenes forbrukerkunder. I dette tilfellet mener jeg imidlertid at det tilstrekkelig klart fremgår at renten skal reguleres den 01.07.2006. Dette må gjelde selv om det i rubrikken foran er angitt at rentebindingsperioden er 3 år, sier Fiskerud.

Hva ville du trodd var
bindingstiden i
Fredriks fastrenteavtale?

(Avsluttet)
Tre år(72%) 522
Tre år og tre måneder(28%) 200
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Enig Postbank

Postbanken mener også selv at alle bør forstå at rentebindingsperioden ikke var tre år.

- Fastrentelån med fast rentereguleringsdato er og har vært vanlig praksis hos oss og i flere andre banker i mange år. Etter vår mening kommer praksisen også klart fram av låneskjemaet. I kolonnen for rentebindingsperiode i hovedtabellen er de oppgitte bindingsperiodene markert med stjerne (*), og den tilhørende fotnoten er gjengitt rett under tabellen. Her henvises det til "Rentereguleringstidspunkt" som er oppgitt i egen kolonne i hovedtabellen.

- Vi beklager likevel at kunden mener det ikke kommer klart nok fram at Postbanken opererer med fast rentereguleringsdato, sier informasjonssjef Kristin Paus til Din Side.


Fredrik har altså en dårlig sak, og burde forstått bedre. Vi synes imidlertid han skal få sin dom av sine likemenn- og kvinner. Derfor vil vi gjerne at du leser avtalen Fredrik undertegnet og forteller oss om du synes den var klar og tydelig.

Var det lett eller vanskelig å forstå at bindingstiden ikke var 3 år? Si din mening i avstemningen vår, eller i debatten under.