Fastrente? Vær rask!

Det er fortsatt gunstig å binde renten. Flytende rente har steget og kan fortsette å stige i tiden fremover. Velger du fast rente raskt forsikrer du deg mot uventede renteøkninger i inntil 10 år fremover.

Norges Banks siste renteheving har allerede ført til varsel om ytterligere renteøkninger fra bankene overfor boliglånskunder. Lesere av DinSide husker kanskje at vi tidligere i vår anbefalte personer med stor lånebyrde å binde renten. Det vil vi fortsatt anbefale deg.

Liten avstand

Avstanden mellom fast og flytende rente er nå svært liten. Per i dag er billigste bank BNbank når det gjelder flytende rente på lån innenfor 60 prosent av lånetakst - dette i følge tall fra Norsk Familieøkonomi. Tilbudet er nå på 5,60 prosent. I den samme tabellen kan vi lese at Storebrand Bank tilbyr fastrentelån med 10 års binding til 6,96 prosent rente. Det vil si kun 1,36 prosents forskjell. Det er ikke mye dersom du er enig med oss i at renten kommer til å stige med to til tre prosent de nærmeste årene. Hva renteøkningene betyr for deg kan du finne ut med vår boliglånskalkulator. Du finner også oppdaterte prislister for flytende rente på våre sider.

Pass på!

Når du skal skifte til fastrentelån er det et par ting du bør passe på:

Som for alle andre lån må du forhøre deg med forskjellige banker for å sikre at du oppnår best mulig betingelser. De siste oversiktene fra Norsk Familieøkonomi viser at bankenes tilbud om faste renter nå varierer sterkt. På lån innenfor 60 prosent, og med ti års binding, er Storebrand Bank billigst med en rente på 6,92, tett fulgt av NOR 24 med 6,93 prosent. Hele 0,62 prosentpoeng dårligere er SpareBank 1 Vestfold med et tilbud på 7,55 prosent. For lån finansiert inntil 80 prosent med ti års binding får du best rentetilbud hos NOR 24 med 7,35 prosent. Her er ikke avstanden like stor til de dårligste, K-Bank og Kredittkassen med 7,72 prosent rente.

Etter de siste renteøkningene fra Norges Bank må du regne med at bankene vil endre sine renter i nærmeste fremtid. Dette gjelder også tilbud om faste renter. Vent derfor ikke for lenge med å bestemme deg. Du kan risikere at banken allerede har endret renten fra du har innhentet tilbud til du er klar til å undertegne kontrakten!

Dernest bør du passe på å ikke binde renten i en bank som kun tilbyr deg asymmetriske betingelser. Dette betyr at banken tar mellomlegget dersom markedsrentene er lavere enn fastrenten din når du løser inn lånet.

La oss si at markedsrenten på fastrentelån er 5 prosent om to år. Dersom du i dag tegner et fastrentelån for ti år med en rente på 7 prosent - og du velger å innfri lånet om to år, ja, så tar banken mellomlegget. Men dersom situasjonen er omvendt, altså at markedskursen på fastrentelån om to år har steget til 9 prosent - og du velger å innløse lånet ditt, ja, så må du betale differansen mellom din rente og markedsrenten.

Selvfølgelig skal du kunne innfri lånet til underkurs, når banken med den største selvfølgelighet tar gevinsten dersom du innfrir til overkurs!

Hvorfor fastrente

Fastrenten følger de lange obligasjonsrentene, som igjen følger utviklingen i lange tyske renter. Disse rentene har sunket til rekordlavt nivå de siste ukene. Derfor har renten på norske statsobligasjoner falt, selv etter Norges Banks økning i utlånsrentene. Dette er grunnen til at utviklingen i fastrentemarkedet ikke slavisk følger utviklingen i markedet for flytende renter. Flytende renter styres nemlig av Norges Banks foliorente som Norges Bank har satt opp den siste tiden er for å kjøle ned den norske økonomien.

Har du stort boliglån er fastrente spesielt interessant. Eiendomsmeglerne melder om tegn til at boligkjøperne allerede nå er mer forsiktige med bud og kjøp av boliger. Stiger renten påvirker det ganske raskt boligmarkedet. Dersom du av en eller annen grunn skal selge boligen og du på grunn av svak omsetning i markedet ikke får igjen det du betalte for boligen, blir du sittende igjen med restlån til banken. Dette lånet blir deretter betraktet som forbrukslån da det ikke lenger er sikret i fast eiendom. Dette vil koste deg flesk å betale på. I verste fall kan dette føre til at du enten ikke kan flytte selv om du vil eller må. Det kan også føre til at du ikke har nok kapital til å kjøpe deg ny bolig.

Sikrer du deg et fastrentelån med løpetid i ti år, er du sikret hvilken rente du skal betale, kanskje over halvparten eller hele gjenstående løpetid for lånet. For deg som har kjøpt bolig til høye priser de siste årene, og som i tillegg har lite kapital og høye lån, er fastrenten fortsatt en forsikring som gir deg frihet til å planlegge din økonomi i flere år fremover.

Et lite regneeksempel

Ved å benytte DinSides boliglånskalkulator kan du regne deg frem til hva forskjellen blir mellom lån som avdras med forskjellige rentesatser.

La oss si at lånet er på en million kroner, løpetiden er 20 år og du har 12 betalingsterminer per år. Dersom 10 av de årene er fastrente til 7,34 prosent betaler du 954.960 kroner i samlede terminbeløp. Har du flytende rente på 6 prosent i snitt de samme ti årene betaler du 95.000 mindre. Dette virker i utgangspunktet lite fristende. Men dersom renten fortsetter å stige som i dag, kan du kanskje måtte betale 8,5 prosent rente i snitt de samme 10 årene. Har du da valgt fastrente, vil lommeboken bli nesten 87.000 kroner tykkere i løpet av disse årene. Men 8,5 prosent er vel alt for høyt, tenker du kanskje? - Helt til du biter deg i tunga og husker tilbake til åttitallet med tosifrede renter som varte over flere år. Da er kanskje ikke fastrente på 7,34 prosent å forakte…

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.