Fastrente på studielån stiger

Fra første april tilbyr blir Lånekassen et nytt og dyrere fastrentetilbud, men du bør vente med å gripe det, skriver Lånekassen.

Fra 1. april blir renten ved tre års bindingstid 5,6 prosent og for fem år 5,5 prosent. Dette er en økning på henholdsvis 0,6 og 0,4 prosentpoeng fra 1. januar, skriver Statens Lånekasse.

Den flytende renten fra 1. april er 4,4 prosent. Hvis renten holder seg på dagens nivå, tyder prognosene på at den øker til 4,8 prosent fra 1. juli 2007.

Lurt å vente

Den flytende renten for tredje kvartal i 2007 blir endelig fastsatt 1. april. Det kan derfor være lurt å vente til denne datoen med å bestemme seg for rentebinding eller ikke. Da er grunnlaget for valget bedre, skriver Lånekassen

Nærmere 30.000 av Lånekassens kunder bandt renten ved søknadsfristen 10. januar. Av disse valgte cirka en tredel å binde for tre år og to tredeler for fem år. Rundt 220.000 kunder har muligheten til å velge fast rente fra 1. april.