Fastrente kan lønne seg

Og beviset ligger ikke langt tilbake i tid.

At fastrente aldri lønner seg, er en myte som bør avlives. Om du tjener på å velge fastrente, kommer selvsagt an på hvilket tidspunkt du går inn på. Det er fullt mulig å komme godt ut av å binde renta - også rent økonomisk.

Agnes Bergo, finansrådgiver og innehaver av Pengedoktoren, har tidligere regnet på lønnsomheten av fastrente og flytende rente for å vise at det er fullt mulig å sikre seg forutsigbarhet og samtidig slå det flytende rentemarkedet.

Flytende rente (Renten settes lik gjennomsnittlig boliglånsrente for året (kilde: SSB).)
ÅrRentesatsBetalt renteRente etter skatt
20044,2 %84 00060 480
20053,9 %78 00056 160
20064,3 %86 00061 920
20075,7 %114 00082 080
20088,0 %160 000115 200
Sum renter 522 000375 840
Fast rente (4,9 % rente hele perioden)
ÅrRentesatsBetalt renteRente etter skatt
20044,9 %98 00070 560
20054,9 %98 00070 560
20064,9 %98 00070 560
20074,9 %98 00070 560
20084,9 %98 00070 560
    
Sum renter 490 000352 800
Konklusjonen er at familien hadde spart 32.000 kroner før skatt og 23.040 kroner etter skatt på å velge fastrente.

DinSide presiserer at dette kun er et eksempel for å avlive en myte. At mange taper på å velge fastrente, skyldes at de ikke vurderer å binde før de flytende rentene er på vei opp igjen.