Fastrente ikke for småfolk

KOMMENTAR: Det er underlig at den ene økonomen etter den andre nærmest som en selvfølge råder folk flest til å binde renta. At det skal være lønnsomt er faktisk det helt motsatte av hva de har lært på skolen.

KOMMENTAR: Det forundrer stadig mer at den ene økonomen etter den andre råder folk flest til å binde renta, og begrunner det med at bankenes tilbud om fastrentelån for tiden er lave.

At det skal være lønnsomt å binde renta er nemlig et svært kontroversielt standpunkt, og faktisk det helt motsatte av hva læreboka sier.

Det som faktisk er ukontroversiell og helt grunnleggende teori om fast versus flytende rente, er at fastrente nesten aldri vil være lønnsomt, fordi en lønnsom fastrenteavtale forutsetter at du klarer å være smartere enn markedet - eller ha voldsomt mye flaks.

Det er ikke småjenter og -gutter som handler i pengemarkedet, det profesjonelle internasjonale markedet for penger. De beste økonomene i hele verdens finansinstitusjoner vurderer hver dag hvilke renter som er rimelige å betale for lån på både svært kort og svært lang sikt, og gjør handlene sine deretter.

Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide Økonomi
Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide Økonomi Vis mer

Når bankene tilbyr fast rente i ti år for cirka 6 prosent, er det fordi de selv for tiden kan låne penger i pengemarkedet til omtrent 4,5 prosent fastrente i ti år. Og når dette er
prisen pengemarkedet setter på et ti-årig lån, er det fordi dette er den riktigste prisen dette markedet synes et lån i norske kroner med ti års bindingstid skal ha. Fordi finansinstitusjonene selv vet at fremtiden er uviss, inkluderer også deres lange renter en risikopremie, det vil si en slags betaling for å forsikre seg mot at renten blir annerledes enn de tror akkurat nå.

Sannsynligheten for at en vanlig norsk forbruker skal vurdere utsiktene for norske renter enda bedre enn de som deltar i pengemarkedet er svært liten, noe alle økonomer har lært i studietiden.

Det aller mest sannsynlige er at folk som velger fastrente betaler mer over tid for lånet enn de som velger flytende rente over det samme tidsrommet, fordi en risikopremie er innbakt i prisen på alle fastrentelån.

I fastrenten kan det også være innbakt forventede rentesvingninger i løpet av bindingstiden - både et godt stykke over og under 4,5 (6) prosent. Det er slike svingninger et fastrentelån kan beskytte folk mot. Derfor er det et godt råd til en som ikke tåler store rentesvingninger å ta opp fastrentelån, men ellers ikke.

At det i dag er stuerent å råde folk til å binde renta, uten at det tas noen som helst forbehold, er derfor et stort mysterium. Ja, det er jo ikke bare stuerent, men det er blitt så normalt at det oppfattes som et ukontroversielt standpunkt.

Så langt har det gått, at det er den som minner om at det er vanskelig for en forbruker å være smartere enn markedet, som risikerer å bli opplevd som kontroversiell.

Ja, ja, vi får leve med det. Og ikke er det første gang vi går mot strømmen, heller.

Vi står imidlertid på vår barnelærdom, som opp gjennom årene også har vist seg å holde stikk i praksis: Mulig det kan være greit å binde renta for folk som vil få store problemer ved uventede rentenivåer. Men lønnsomt, i den forstand at man sparer penger på en fastrenteavtale, har vi neppe noe grunnlag for å hevde at det er.

Adjøss.

[Ugjyldig objekt (debatt)]