Fastrente fiks-fakseri i Lånekassen

Tidspress i Lånekassen har gitt et fastrentetilbud som ikke er helt A4. De omlag 250.000 som velger Lånekassens fastrentetilbud får høyere terminbeløp enn det de skulle ha hatt.

Tidspress i Lånekassen har gitt et fastrentetilbud som gir kunder høyere terminbeløp enn det de skulle hatt med "normal" beregningsmetode for fastrentelån.

Lånekassen forsvarer seg med at kunder som velger fastrente ikke taper en krone. Dette fordi nedbetalingen av lånet skjer litt hurtigere, slik at ved enden av fastrenteperioden er restgjelden mindre enn den ville ha vært dersom kundene hadde fortsatt innbetalingene etter dagens betingelser på flytende rente.

Aberet er at Lånekassen ikke har informert om dette overfor sine kunder. Til skuffelse for dem som har valgt fastrente på grunn av stram økonomi, og som derfor vil ha terminbeløpet så lavt som mulig.

Da DinSide kontaktet Wenche Merli, informasjonsansvarlig i Lånekassen, ble hun svar skyldig. Hun visste ingenting om at Lånekassen har brukt en "uvanlig" utregningsmetode som bakgrunn for fastrentetilbudet.

Rune Johnsen i Lånekassens fastrentegruppe kunne imidlertid opplyse om årsaken.

- Tidspress med å få ut et fastrentetilbudet ga oss ikke mulighet til annet enn å foreta en annuitetsberegning med fastrente på 5,6 prosent for HELE lånets nedbetalingstid, og ikke bare for de tre årene som fastrentavtalen gjelder for, sier Johnsen til DinSide.

At dette betyr høyere terminbeløp og hurtigere nedbetaling synes Johnsen ikke er en stor sak.

- Vi vet at de aller fleste kundene er mer interessert i hurtigere nedbetaling, enn i lavere termionbeløp.

Eksempler

Tønsbergs Blad hadde torsdag 17. juni regnet på to konkrete eksempler:

Personen i det første eksempelet har 245.000 kroner i restgjeld. Han får med fastrentetilbudet redusert sitt terminbeløp fra 7.796 kroner til 6.946 kroner. Dette tilsvarer 1,38 prosentpoeng sammenlignet med rentereduksjonen på 2,2 prosentpoeng. "Resten" får kunden igjen i form av at restgjelden er 4.290 kroner lavere ved utgangen av fastrenteperioden, enn om kunden hadde valgt flytende rente på 7,8 prosent.

Personen i det andre eksempelet har 72.000 i restgjeld. Hun får terminbeløpene redusert fra 3.565 til 3.409 kroner, eller bare 0,86 prosentpoeng. til gjenghjeld vil hun ha 2.000 kroner mindre i restgjeld i august 20002 enn om hun hadde vallgt fllytende rente.

Begge eksemplene forutsetter at den flytende renten blir liggende på 7,8 prosent i samme treårsperiode.

I DinSides eget eksempel har lånekunden en restgjeld i dag på 210.811 kroner. Terminbeløpet er i dag 5.543 kroner. I fastrentetilbudet fra Lånekassen er terminbeløpet 4.817 kroner. Med forutsetning om en flytende rente på dagens 7,8 prosent i de tre årene, skulle terminbeløpet "egentlig" vært 4.450 kroner.