Flytende vs. fast rente

Fastrenta øker

Renta på nye fastrentelån økte til 2,92 prosent i desember i fjor. Samtidig økte utlånsrentene mer enn innskuddsrentene.

DYRERE: Det ble litt dyrere å skaffe seg et lån med fast rente i desember, viser nye tall. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
DYRERE: Det ble litt dyrere å skaffe seg et lån med fast rente i desember, viser nye tall. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

Det viser rentestatistikk fra et utvalg av banker og kredittforetak, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Renta på utestående boliglån i alt var uendret på 3,08 prosent. Fastrenta på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,87 prosent. Den flytende renta var uendret på 3,10 prosent.

Innskudd økte mindre

Renta på innskudd økte også i desember, med 0,02 prosentpoeng til 1,08 prosent, for husholdningene, og med 0,03 prosentpoeng til 1,11 prosent for ikke-finansielle foretak.

Renta på Boligsparing for ungdom (BSU) var uendret på 3,59 prosent.

Utlånsrentene til husholdningene har økt 0,21 prosentpoeng mer enn innskuddsrentene det siste året.

1/3 betalte kreditkortet «uten rente»

Andelen med fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig var 7,7 prosent ved utgangen av desember 2019. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal.

For kredittkort var rentene stabile. For kredittkortlån til husholdninger har renta ligget i snitt på cirka 13,5 prosent i 2018 og 2019.

Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente, var den gjennomsnittlige renta for 2018 og 2019 cirka 20 prosent. I fjerde kvartal 2019 var renta 21,3 prosent.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!