Fars alder teller

Risikoen for å få autistiske barn, øker med fars alder. Mors alder spiller ikke inn.

Menn som får barn når de er i 40-årene eller er eldre, har større risiko for å få autistiske barn enn yngre fedre.

Nylig viste en studie at autisme angriper flere deler av hjernen enn tidligere antatt.

Økt risiko
Amerikanske forskere har undersøkt over 130 000 israelske ungdommer født på 1980-tallet. Blant disse hadde 110 fått diagnostisert autisme eller lignende lidelser.

Autisme er et syndrom som ofte fremtrer før barnet er tre år gammelt. Omtrent tre-fem per tusen innbyggere er rammet, skriver Autismeforeningen på sine nettsider.

Resultatet i studien viser at fedre som er eldre enn 40 år, har seks ganger så stor risiko for å få autistiske barn som menn under 30.

Camilla Stoltenberg, divisjonsdirektør ved divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, tror studieresultatene stemmer.

- Den styrker hypotesen om at økende alder hos far gir økende risiko for autisme. Studien er stor og solid, og det er sannsynlig at konklusjonen er riktig, selv om denne studien ikke kan forklare mekanismene for en slik sammenheng, sier hun til Mozon.

Uklart hvorfor
Hos fedre mellom 15 og 29 år, var seks av 10 000 barn autistiske. Da fedrene passerte 30 år, økte antallet til ni per 10 000. Hos fedre over 40 år, hadde 32 av 10 000 barn autisme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette viser at også menn må bekymre seg for sin biologiske klokke.

Kvinners alder ved fødsel har tilsynelatende lite å si.

Forskerne er ikke sikre på hvorfor det er slik. En av grunnene kan være at sperm oftere muterer hos eldre menn, noe som kan øke risikoen for feil i hjernen til barna.

- Dette kan igjen ha både genetiske og miljømessige forklaringer. Hvilket utvalg av fedre som blir eldre fedre vil også kunne variere med historiske og kulturelle forhold, og dette kan ha betydning for sammenhengen, sier Stoltenberg.

Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt fedrene selv hadde autisme. Stoltenberg mener dette er en svakhet ved studien.

Forskerne vil studere mer for å bekrefte resultatet. Studien ble publisert i Archieves of General Psychiatry.

Autismeteamet ved Helse Bergen sier til Mozon at de ikke har data som understøtter resultatene, og at de heller ikke har studier som har utpekt fars alder som sentral risiko for autisme hos barn.

Norsk studie
Forskere vet ikke hva autisme kommer av.

- Fra tvillingstudier vet vi at genetiske faktorer spiller en stor rolle på gruppenivå, men hvor stor rolle genetikken spiller i det enkelte tilfelle er det vanskelig å si noe om, og de spesifikke genetiske mekanismene er vi usikre på, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet driver en stor autismestudie basert på Mor og barn-undersøkelsen som skal bidra til å finne årsaker til autisme. En av samarbeidspartnerne i studien, Ezra Susser ved Columbia University i New York, er en av de hovedansvarlige for den israelske studien.

- En av de hypoteser vi skal undersøke, er om autisme kan utløses hos barn som blir utsatt for virusinfeksjoner i fosterlivet. Vi tenker oss at det fortrinnsvis vil være genetisk disponerte barn som rammes. Vi vil også undersøke om det er en sammenheng med fars alder, sier Stoltenberg.

Tidligere har norske leger og foreldre sagt at de tror autisme og kosthold har en sammenheng.

Mozon.no, 06.09.2006