Farlige skjell langs kysten

En oppblomstring av alger kan gi giftige blåskjell flere steder i landet. Nå advarer Mattilsynet mot blåskjell langs hele sørlandskysten.

I forrige uke ble fire mennesker syke av blåskjellforgiftning etter å ha spist blåskjell fra Rognsfjorden i Telemark. Nå frykter Mattilsynet nye forgiftninger.

Vannprøver som er tatt av Mattilsynet viser at det ikke er noen stor fare for blåskjellforgiftning i mange av områdene langs kysten. Men risikoen for lokale algeoppblomstringer gjør allikevel at Mattilsynet nå advarer mot skjell som er plukket i området fra Tønsberg til Flekkefjord.

Høy konsentrasjon
- Prøver av restene etter blåskjellmåltidet i forrige uke viser en høy konsentrasjon av DSP-alger i skjellene. Dette er en type alger som kan gi magetrøbbel, diaré og feber, men som ikke er direkte farlig.

- Vi tar vannprøver hver uke som måler innholdet av de giftige algene i vannet. Men siden det er store avstander mellom målestedene, ber vi folk nå om å være ekstra påpasselige om å plukke blåskjell nær våre test-steder for å være på den sikre siden, sier Merete Hestdal som er førsteinspektør i Mattilsynet.

Blåskjellvarselet advarer også mot blåskjell i mange deler av Nord-Norge på grunn av høye verdier av gift-alger i vannet.

Oppsøk lege
Blåskjell lever av alger og kan derfor lagre giftstoffer fra farlige alger i lang tid. De vanligste gift-algene gir en kraftig dose magesjau og diaré, men skjellene kan også skjule algegifter som kan føre til lammelser og død.

Disse såkalte PSP-giftene kan i verste fall lamme pusteorganene og føre til døden. Vanlige symptomer på denne typen algeforgiftning er prikking og nummenhet i ansiktet eller fingrene. Det er viktig å raskt søke legebehandling dersom du mistenker en slik type forgiftning.

Algene kan blomstre opp i et lokalt område, derfor finnes det aldri noen garantier for at de ukentlige kontrollene til Mattilsynet oppdager forgiftede blåskjell. På blåskjelltelefonen 820 33 333 kan du få oppdaterte blåskjellvarsel for ditt område.

 

Mozon.no, 01.08.2006