Farlig medisin mot ADHD

Et medikament mot ADHD kan føre til flere selvmordsforsøk, innrømmer legemiddelprodusenten.

Legemiddelet Strattera kan øke risikoen for selvmordstanker og selvmordsforsøk hos barn og unge.

Det innrømmer produsenten Eli Lilly som nå utstyrer medisinen med en ekstra advarsel i USA. Advarselen kommer etter påtrykk av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA.

Årsaken er at legemiddelfirmaets egne undersøkelser viste en liten men signifikant økning i risikoen for selvmordstanker hos de som brukte medisinen.

Tester på barn
Britiske leger møter nå sterk kritikk for å skrive ut medisinen selv om de er klar over at medikamentet innebærer "en ukjent risiko".

- Informasjonen finnes i konfidensielle kontrakter som gis til barn og foreldre av Ely Lilly. Firmaet håper å gi Strattera til ungdom som en del av en undersøkelse for å få mer kunnskap om medikamentet.

- Men den britiske Medicines and Healthcare products Regulatory Agency har nylig startet en ny gjennomgang av produktet etter rapporter om at flere ungdommer på medisinen hadde begått selvmordsforsøk, skriver avisen The Telegraph i dag.

En talsmann for legemiddelfirmaet forteller at informasjonen er gitt slik at foreldre kan velge om de fortsatt vil la sine barn delta i undersøkelsen. Deltakerne står fritt til å trekke seg fra undersøkelsen når de selv ønsker det.

[Mozon understreker at du alltid bør konsultere lege før du endrer eller avbryter bruken av medikamenter.]

 

Mozon.no, 20.10.2005