Farlig med fastrente

Rentebinding koster penger - i teorien. I praksis kan du tjene på det. Men da må du ha en god porsjon flaks.

Mange banker har i det siste satt ned fastrenten. Flere tilbyr nå en fastrente under syv prosent. Det er mer enn ett prosentpoeng billigere enn de billigste lånene med flytende rente.

I teorien dumt

- Ifølge økonomisk teori skal det ikke lønne seg å binde renten, sier Ole Harald Gilbo, informasjonsleder i Gjensidige Nor Sparebank.

Han mener likevel at det kan være lurt for noen å hoppe på en fast rente.

- Folk som har en litt stram økonomi, og som ønsker forutsigbarhet, kan gjerne binde renten nå. Man får jo forskudd på en lavere rente, og kan få glede av det med en gang, sier Gilbo.

Han understreker likevel at det er vanskelig å gi et entydig råd.

Betaler risikopremie

- Om man skal binde renten eller ikke, avhenger av den enkeltes økonomiske situasjon, sier Øyvind Thomassen, leder i Skandiabanken.

Han fremhever at en rentebinding vil koste penger sett over en tidsperiode.

- Man betaler alltid en risikopremie for å binde renten. I tillegg er det større konkurranse på det flytende lånemarkedet, sier han.

Thomassen mener likevel at det kan være viktig for noen med en forutsigbar rente.

- Er man avhengig av stabilitet, bør man vurdere å binde renten, sier han.

Hadde flaks

I enkelte tilfeller har folk tjent penger på binde renten. Blant annet var det noen av Husbankens kunder som for noen år siden hadde flaks og bandt renten på 5,5 prosent.

Siden har den flytende renten gått opp med to - tre prosentpoeng.

- Hvis man bare hadde visst når man skulle gå inn og binde renten, kunne man blitt veldig rik, ler Øyvind Thomassen.