Farlig kjøring i bakrus

Det er ikke bare rett etter alkoholinntak du bør styre unna bilkjøring. Dagen derpå kan også være farlig.

De fleste nordmenn har forstått at de ikke bør kjøre bil etter en kveld med mye alkohol. Men hva med dagen derpå? Er du i stand til å kjøre dagen etter en fyllekule?

Svekket evne
- Du kan ha redusert evne til å kjøre, selv om promillen har gått ned. Det kan også hende du fortsatt har promille, sier Tov Svalastog, konstituert sjef for Utrykningspolitiet.

Han sier at kjøreferdighetene dagen derpå avhenger av hva og hvor mye du drikker.

Også Bjarne Eikefjord i Motorførernes Avholdsforbund synes du bør være forsiktig med kjøring i bakrus.

- Selv om promillen er ute av blodet, vil de øvrige svekkede oppmerksomhetsparametrene fortsatt være til stede. Trøtthet, dårlig reaksjonsevne og så videre. Dette i seg selv er ulykkesskapende, sier han.

Nordmenn er stort sett flinke til å holde seg unna bilen etter en fuktig kveld, men ikke alle.

- Dagen-derpå-promille utgjør en stor andel av dem som blir tatt, sier Eikefjord.

Feriekjøring
Både Eikefjord og Svalastog sier det er viktig å kutte ut alkohol for å være kjøredyktig dagen derpå.

- Hvis du skal ut og kjøre neste morgen, bør du være meget forsiktig med alkohol. Hvis du har promille i blodet når du legger deg, kan du fortsatt ha det dagen etter, sier Svalastog.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange nordmenn lar feriemodusen påvirke bilkjøringen. På Utrykningspolitiets nettsider, står det at 41 prosent flere blir tatt for høy fart og at førerkortbeslagene øker med 58 prosent om sommeren i forhold til resten av året. I de siste fire årene, har 24 prosent flere blitt tatt for ruspåvirket kjøring om sommeren.

Den eneste statistikken vi har på omfanget av promillekjøring i Norge, er fra 1981-82. Den viser at omtrent 0,3 prosent av all trafikk ble utført av førere med promille over 0,5. På sine nettsider, antar UP at mellom 10 000 og 15 000 turer kjøres med promille daglig.

Hvis du kjører med alkohol i blodet, øker sjansen for ulykke betraktelig. Har du en promille på 0,5, har du 900 ganger så stor risiko for å bli drept i trafikken enn ellers.

Selv om det er sommer, betyr ikke det fritt fram på veiene. UP vil finnes langs veiene også nå. Du har ikke lov til å kjøre bil hvis du har mer enn 0,2 i promille.

 

Mozon, 18.7.2006