Farlig høstmørke

En 60-åring trenger fire ganger så mye lys for å se like godt som en 20-åring. Mørke og våte høstkvelder er spesielt farlige for eldre bilførere.

I fjor ble syv bilførere over 65 år drept i trafikken i perioden oktober-mars. I sommerhalvåret var det kun én dødsulykke i denne aldersgruppen. Mangel på dagslys kan være en medvirkende årsak.

Internasjonal forskning viser at eldre trenger langt mer lys enn unge for å se skarpt. Når vi passerer 60 år blir vi også mer følsomme for blending og får redusert evne til å se detaljer i skumringen.

- Synet blir ofte redusert så gradvis at vi ikke merker det selv. Svekket syn fører dessverre til mange ulykker på høstmørke veier i Norge, sier direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk.

Synet begynner å bli dårligere for de fleste mennesker allerede i 40-årsalderen. Netthinnen blir mindre følsom med alderen, og da blir det vanskeligere å skille detaljer fra hverandre.

Mørkt og vått
Bilkjøring kan være spesielt krevende under dårlige lysforhold og med våt veibane.

- Mange merker det først når det blir vanskeligere å lese trafikkskilt. Noen oppdager at de ikke klarer å lese nummerskiltene på bilen foran, sier generalsekretær Tone Garaas i Norges Optikerforbund.

Leif A. Ellevset sier at helt normale endringer i synet kan få alvorlige konsekvenser i trafikken.

- Jevnlig synstest er en god garanti for at synet er som det bør. Det er også viktig å sjekke at bilrutene er rene og mest mulig fri for riper. Frontlyktene skal også være rene og i orden.

Skumle reflekser
Ubehag ved reflekser i veibanen kan i mange tilfeller dempes ved å bruke fargede brilleglass.

Antirefleksbehandling av brilleglassene kan være til god hjelp når man får frontlysene fra en møtende bil rett i ansiktet.

- Brilleglassene må være rene. De skal pusses regelmessig, sier Tone Garaas.

En enkel synstest er å sjekke om du kan lese et nummerskilt på en annen bil på 20 meters avstand. På enkelte rasteplasser finnes det også synsprøvetavler.

 

Mozon.no, 27.10.2005