Farlig genfeil hos babyer

En kritisk genfeil i babyers lunger, øker risikoen for krybbedød betraktelig.

Barn som blir født med feil i tre bestemte gener i lungene, har 14 ganger så stor risiko for å dø i krybbedød som andre, viser en ny studie.

Alle de tre genene spiller en viktig rolle i kroppens immunforsvar. Feilen i genene fører til at immunforsvaret går ut av balanse når det kommer en bakterieinfeksjon, noe som kan føre til krybbedød.

Forskerne håper leger med dette kan identifisere babyer som er i risikosonen.

- Ved å kunne oppdage høyrisikobabyene, kan helse- og sosialomsorgen finne de mest utsatte barna, sier forskningsleder David Drucker ifølge BBC News.

Barn som blir utsatt for sigarettrøyk eller blir lagt i feil posisjon, har også økt risiko. Risikoen er aller størst når barna er mellom to og fire måneder gamle, og immunforsvaret fortsatt er svakt.

Etter at foreldre ble anbefalt å la barna sove på ryggen, har antall krybbedødtilfeller blitt sterkt redusert.

Studien er utført ved Manchester University, og er publisert i New Scientist and Human Immunology.

 

Mozon.no, 31.08.2006