Fastrentelån?..skal, skal ikke, skal, skal ikke, skal, skal ikke...
Fastrentelån?..skal, skal ikke, skal, skal ikke, skal, skal ikke...Vis mer

Farlig fristende fastrente

Rentesituasjonen i Norge er for tiden høyst unormal. Du får om lag to prosent lavere rente på fastrentelån enn på ”vanlige” lån med flytende rente. Fastrenten er i tillegg på et historisk lavt nivå – noe du kan spekulere i og inkassere stor gevinst på.

Egentlig skal det være omvendt – et fastrentelån skal være dyrere enn et boliglån med flytende rente. Du skal tross alt betale noe for den tryggheten et fastrentelån gir. Derfor ER det fristende å binde renten nå. I tillegg kommer det faktum at fastrenten i øyeblikket befinner seg på et historisk lavt nivå, noe følgende tabell viser:

Fastrente siste 12 år (statsobligasjoner)
3 år5 år10 år
1987tall mangler13.58%13,31%
198813,13%13,07%12,88%
198910,93%10,81%10,86%
199010,97%10,71%10,68%
199110,05%9,91%9,99%
199210,54%9,78%9,62%
19936,54%6,62%6,86%
19946,59%7,04%7,46%
19956,36%6,89%7,43%
19965,46%5,98%6,78%
19974,62%5,12%5,89%
19985,32%5,34%5,40%
1999 (per 17. februar)4,77%4,69%4,81%
Tallene viser den effektiv renten på statsobligasjoner. For lånekunder er den tilsvarende effektive renten 1,5 til 2,0 prosent høyere enn tallene i tabellen. Kilde: Norges Bank

  Gode grunner til å binde renten nå


 • Unngå krise: Renteutgiftene over en viss periode trolig blir de samme uansett hva du velger. Fordelen med fast rente er du ikke risikerer å få boligrenten henimot fordoblet over natten slik mange opplevde i fjor høst

 • Fastrenten er rekordlav: Dersom du først har bestemt deg for å binde renten bør du gjøre det når fastrenten har nådd et bunnivå - slik som nå.

 • Fastrenten er lavere enn den flytende: Har du dårlig råd eller likviditet i dag, kan det være mest gunstig for deg å få mere penger i lommeboken NÅ. For et boliglån på 500.000 kroner tilsvarer to prosents renteforskjell 10.000 kroner mindre å betale i renter hvert år, eller 833 kroner per måned.

 • Trygghet og stabilitet: Boutgifter er for mange den største utgiftsposten. Med fast rente får du langt større kontroll og oversikt over månedsbudsjettet ditt.

 • Du kan vinne stort: Dersom fastrenten stiger (ikke usannsynlig siden fastrenten er på et historisk lavt nivå) kan du innfri lånet og heve gevinsten. Du kan lese mer om innfrielse av fastrentelån 1116 sys TARGET="_top">i denne artikkelen
  • Gode grunner til IKKE å binde renten nå


 • Før eller siden får vi en normal rentesituasjon igjen der den flytende renten er lavere enn den faste.
 • Dersom fastrenten synker etter at du signerte fastrenteavtalen må du bare konstatere at du "bommet" på fastrentebunnen. (hadde du ventet litt hadde du kunnet få en enda lavere fastrente.

 • Så lenge fastrenten holder seg lavere enn den fastrenten du har på boliglånet kommer du i en vanskelig situasjon dersom du av en eller annen grunn ønsker å innfri lånet før tiden. Du må da betale banken rentedifferansen - også kalt overkurs.
 • Ikke bind renten i en tid da den flytende renten er på vei ned. Vent heller til du tror den flytende renten på nytt skal opp igjen
 • Hvorfor er situasjonen som den er?

  Grunnen til at rentekurven nå har en uvanlig form er at markedet forventer fallende renter i løpet av året. Markedet tar rentesenkningene fra Norges Bank på forskudd. I det norske rentemarkedet er det priset inn forventninger om at Norges Bank vil kutte styringsrenten med 2,5 prosentpoeng - fra 7,5 til rundt fem prosent - i løpet av 1999.

  Forutsatt at bankene gir hele rentekuttet videre til kundene, burde den flytende renten ligge på mellom seks og 6,5 prosent når vi går inn i år 2000 - dersom markedet får rett.

  Men hva er normal rentekurve i Norge? På grunn av vår oljeavhengighet må vi regne med store svingninger i renten også i fremtiden. Uansett hvilken pengepolitikk vi fører i Norge, vil renten brukes til å stabilisere valutakursen. Resultatet blir da ofte at renten er høyere i det korte pengemarkedet - hvor styringsrentene fra Norges Bank er avgjørende - enn i det lange kapitalmarkedet - hvor utviklingen i de internasjonale obligasjonsmarkedene teller mest.

  Og ifølge oljeanalytikerne må vi belage oss på både svingninger i oljeprisen og lave oljepriser i lang tid fremover. Det bidrar til en høy og ustabil flytende rente også i fremtiden. Da kan fastrentelån være en gunstig forsikring å ha.

  Bankenes fastrente per 18. februar

  I øyeblikket får du en effektiv fast rente i de fleste norske banker på mellom 6,5 og 7,0 prosent over tre, fem eller ti år:

  Renten NÅ i 10 norske banker
   Flytende-Fast 3 årFast 5 årFast 10 år
  Sandnes Sparebank8,34%-6,59%6,56%6,64%
  Nor 248,54%-6,52%6,47%6,62%
  Kreditkassen8,58%-6,66%6,76%6,92%
  Sparebank 1 SR-Bank8,59%-6,82%6,72%6,77%
  Eiendomskreditt8,59%-6,58%6,58%6,74%
  Sandnes Sparebank8,60%-6,59%6,56%6,64%
  DnB Direkte8,62%-6,83%6,83%6,83%
  Postbanken8,63%-7,18%7,13%tilbys ikke
  Vår Bank og Forsikring8,70%-6,81%6,82%tilbys ikke
  Fokus bank8,81%-7,11%7,11%7,11%
  Per 17. februar 1999 - effektiv rente for lån innenfor 60% av låne/verditakst. Kilde: Norsk Familieøkonomi

  OBS!, bestemmer du deg for å binde renten så husk at det kan være lurt å vente til 1. April: 2393 TARGET="_top">her kan du lese hvorfor