Farlig å bo alene

Bor du sammen med noen? Ikke bare er det koselig å dele bolig med noen, du halverer også risikoen for hjertelidelser.

Det hevder i hvert fall danske forskere. De har studert 138.000 personer mellom 30 og 69 år, og funnet ut at nest etter alder, var det å bo alene den største risikoen for hjertelidelser.

Dette er dårlig nytt for en stadig større del av befolkningen. I dag opplever de fleste å måtte bo alene i løpet av livet.

Forskerne fra University Hospital, Århus, undersøkte også sammenhengen mellom hjertelidelser og lite utdannelse og lav intekt. Men det var altså alder og å bo alene som økte risikoen mest.

Verst var det for kvinner over 60 og menn over 50 som bodde for seg selv. Disse hadde dobbelt så stor risiko for å få alvorlige hjerteproblemer enn resten av befolkningen.

De personene som hadde lavest risiko for hjertesykdommer, var personer som levde med en partner, hadde høy utdannelse og jobbet.

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health.

I Norge er det stadig flere som bor alene. I 2001 viste tall fra Statistisk sentralbyrå at nesten 720 000 bor alene, noe som tilsvarer 16 prosent av befolkningen. Tallet har økt med to prosent siden 1990. Det er spesielt i aldersgruppen 40-59 år som har fått flere aleneboere. Økningen blant disse var på 30 prosent fra 1990 til 2001.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Mozon, 21.7.2006