Farget diesel: 200.000 i bot!

En lastebil over 20 tonn som kjører med farget diesel skal ilegges 100.000 kroner i bot. Ved gjentakelse dobles boten.

Det som kjennetegner norske lover og forskrifter er lovgivernes uvanlig høye ambisjoner om å kunne fintilpasse lovverket til enhver tenkelig situasjon og enhver tenkelig bruker. Det finnes for eksempel ingen norske trafikkskilt uten et underskilt hvor det står "Gjelder ikke...". Det finnes ingen skatt som ikke noen er fritatt fra om de har minst to vonde ben og er pendlere. Det finnes ingen avgift som ikke er lavere for bønder (ok, nesten da).

Norske biler har verdens høyeste kjøpsavgifter, men for at næringslivet, hvor transport er en del av verdikjeden, skal kunne konkurrere, er varebiler, busser og lastebiler ilagt mye lavere avgifter enn kjøretøyer til personlig bruk.

Vi er også på verdenstoppen når det gjelder avgifter på bensin og diesel. Dette er også trist og leit for noen, og tilsynelatende tilfeldige kjøretøyer er derfor unntatt fra særavgiften på diesel. Traktorer er unntatt, men ikke lastebiler. Militære kjøretøyer er unntatt, men ikke politibiler.

Den avgiftsfrie dieselen er merket med noen kjemiske stoffer som bl.a. gir en blå farge. Den kalles på folkemunne "rød diesel".

Selv om lovverket er fintilpasset og fullt av småhuller, slår man fryktelig til mot misbruk. Her er pristabellen for den som blir stanset i kontroll:

Motorvognens tillatte
totalvekt i kg
Avgift kr
0 - 3499 20000
3500 - 7499 40000
7500 - 14999 60000
15000 - 19999 80000
20000 - og over 100000


Du synes kanskje dette er ganske friske bøtesatser? Finansdepartementet synes det blir for slapt, og 26. november sendte det ut en ny tilføyelse til disse reglene. Ved gjentatt overtredelse skal det nå svares dobbelt avgift. Det vil si at en lastebil som blir tatt for annen gang for å kjøre på farget diesel, kan ilegges en bot på 200.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen