Fare for lyn? Dra ut støpslene!

Ja, du skal trekke ut støpslene hvis det er lovt tordenvær.

<b>DRA DEN UT!</b> Nei, det hjelper ikke å skru den av. Skal du være sikret mot skader fra overspenningsnedslag under lyn- og tordenvær, må du ut med pluggen. Foto: colourbox.com
DRA DEN UT! Nei, det hjelper ikke å skru den av. Skal du være sikret mot skader fra overspenningsnedslag under lyn- og tordenvær, må du ut med pluggen. Foto: colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med lyn- og tordenvær følger også lyn- og tordenskader på inventar. Og her er det spesielt datamaskiner som er mest utsatt, ifølge forsikringsbransjen.

En tidligere beregning fra Gjensidige viser at cirka 3.000 PC-er årlig blir ødelagt på grunn av lyn.

- I tillegg til PC-er og utstyr tilknyttet disse er det kjøleskap, frysere, TV og musikkanlegg som er mest utsatt for skader, forteller Bjarne Aani Rysstad, informasjonssjef i Gjensidige Forsikring, til Dinside.

Men hjelper det å trekke ut støpsler på TV, PC og diverse elektriske apparater, eller er det en myte?

- Vil øke drastisk i årene fremover

Forsikringsbransjens fellesorganisasjon, Finans Norge, har tidligere år meldt om store økninger i lynskader, med påfølgende erstatningsutbetalinger. Bare i første halvdel av 2014 utbetalte bransjen 61 millioner kroner første, mot 48 millioner kroner etter samme periode i 2013.

Og det stopper ikke der.

- På grunn av klimaendringene forventes både hyppigere og kraftigere tordenvær i årene som kommer. Dette gjør at lynskadene vil øke drastisk i fremtiden, uttaler Bjarne Aani Rysstad, informasjonssjef i Gjensidige Forsikring, til Dinside.

Nei, du bør ikke bade når det lyner

Dra ut kontakter

Lyn kan skape ustabilitet og overspenning i det elektriske anlegget, og ved store overspenningsinnslag kan man til og med oppleve at det gnistrer i veggkontakten.

Overspenning kan skade alt som står tilkoblet i en stikkontakt, også ladere som står tilkoblet selv om de ikke er i bruk. Du bør derfor dra ut alt av elektronikk som kan skades.

Og det er ikke slik at lynet må slå ned eller i nærheten av huset ditt, for at overspenningen skal trenge inn i akkurat ditt hus. Overspenningene søker nemlig til jord, og vil vandre langs ledningsnettet til de kommer inn i husinstallasjoner og finner en vei til jord der.

- I de fleste tilfeller medfører overspenningen at det gnistrer ut av stikkontakter og at elektrisk utstyr får skader. Det er verdt å merke seg at hver gang en overspenning raser gjennom et hus vil ledninger, kontakter og koblingsbokser bli svekket. Dette kan føre til brann uker eller måneder etter at anlegget ble utsatt for overspenningen, forteller Rysstad i Gjensidige.

Og det hjelper altså ikke å skru av apparatene, de må fysisk kobles fra.

Bjørn Nyrud, fungerende avdelingsdirektør i DSB, bekrefter overfor Dinside at det aller sikreste er å trekke ut pluggen når det er fare for lyn.

Årsaken? På sikkerhverdag.no skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, at lynnedslag kan gi overspenninger i det elektriske anlegget, og da blir spenningen høyere enn det anlegget er beregnet for. Dette kan ødelegge elektrisk ustyr eller starte brann.

Når støpslene ikke er plugget i kontakten, er du garantert at elektriske apparater ikke blir ødelagt som følge av overspenninger.

De skriver videre at elektronisk utstyr er spesielt utsatt, men at også varmtvannsbereder, kjøleskap og fryser fort får skader. Overspenning finner også veien gjennom kabler til TV, fasttelefon og internett. Derfor bør du trekke ut disse kablene for å unngå skader på utstyret når det lyner. Det holder å trekke ut kablene som går ut av huset hvis dette er mulig.

Pass på elbilen

Vær også oppmerksom på lading av elbiler. Disse skal riktignok lades fra uttak som har overspenningsvern, men ifølge forsikringsbransjen er nok det tryggeste å trekke ut kontakten til elbilen også.

Rysstad i Gjensidige sier til Dinside at de ikke kjenner til skade på bilens motor som følge av dette.

- Men ladeenheten er langt mer utsatt og kan få skade. Dette er så langt sjeldent, forteller Rysstad.

Overspenning- og pluggvern

Det er påbudt med overspenningsvern i alle nye boliger, men det kom først i 2010. Bor du i en eldre bolig, er det altså ikke sikkert at dette er installert i ditt hus.

Det kan imidlertid etterinstalleres.

- Overspenningsvern i sikringsskap, i tillegg til pluggvern foran fintfølende elektronikk som PC, TV/dekodere er det viktigste, forteller Odd Rød, fagdirektør brann i Gjensidige. Ett eller to pluggvern i tillegg til vernet i sikringsskapet er det optimale for en husinstallasjon.

Ifølge Gjensidige, er flere hundre tusener norske hjem uten overspenningsvern - og er dermed sårbare for lynskader. De hevder at samfunnet årlig kunne spart store verdier hvis dette var på plass.

- Pluggvern bør være forsikringsgodkjent, men dessverre er flertallet ikke det, sier Rød. Mange vern som ikke er godkjent vil fungere dårlig i det norske strømnettet. De kan faktisk virke mot sin hensikt; de kan starte en brann, uttaler han.

Har du derimot installert overspenningsvern, som leder overspenningene vekk fra anlegget og ble et krav i elektriske anlegg, kan støpslene stå i.

- Overspenningsvern i inntak eller sikringsskap er et godt alternativ som reduserer sannsynlighet for skader. Har man i tillegg pluggbart finvern for elektronisk utstyr er man godt sikret. Vær obs på at pluggbare vern må være tilpasset norske forhold (375V), sier Nyrud.

Les også: Advarer mot ubrukelige overspenningsvern

Har du forsikringen i orden?

En forsikringsskade som følge av overspenning etter lyn- og tordenvær, vil gå på den ordinære hus- og innboforsikringen, og har altså ingenting med naturskadeforsikringen å gjøre.

Og det er bra for deg, ettersom egenandelen på skader etter naturskader kan være opptil det dobbelte av egenandelen på din vanlige hus- og innboforsikring.