Får ikke skatteamnesti

50 nordmenn kan få etterberegnet skatt for ti år bakover, pluss 60 prosent tileggsskatt og renter.

- Det er flere enkeltsaker som dreier seg om 40-50 bortgjemte millioner kroner, mens noen av sakene dreier seg om lavere beløp. Noen av pengene stammer fra skatteunndragelse, men en del av disse pengene kan komme fra hvitvasking og annen kriminalitet, sier avdelingsdirektør Tone Kaarbø i Skatteetaten til DinSide.

Norge har avtale med en rekke land om utveksling av skatteinformasjon. Skattemyndighetene har nå mottatt opplysninger om 50 saker som gjelder nordmenn med konto i Liechtenstein. Disse 50 bor over hele Norge.

Kaarbø kan ikke opplyse om noen av nordmennene er kjent fra før, hverken fra finans- eller kriminelle miljøer.

Les også: 150.000 nordmenn kan ha blitt lurt

Etterberegner for ti år

Ifølge Skatteetaten får ikke nordmenn som blir knepet med skjult formue i Liechtenstein, skatteamnesti. De kan få etterberegnet skatt for ti år bakover, inntil 60 prosent tileggsskatt, pluss renter. I noen tilfeller er det også aktuelt med politianmeldelse, ifølge Skatteetaten.

- Det er bare dem som frivillig gir opplysninger til Skatteetaten om uoppgitte formuer som kan få skatteamnesti. De siste årene har vi oppfordret nordmenn til frivillig å opplyse om skjult inntekt og formue i utlandet. I fjor henvendte ca 130 skattytere seg for å få ordnet opp i forholdene sine, sier Kaarbø, i en pressemelding.

Hvis man får skatteamnesti må man allikevel etterbetale skatt for ti år bakover, men man slipper delvis eller helt unna tileggsskatten på 60 prosent.

Les også: Skatteparadis til salg for 152 millioner

Skal gå skatteparadis i sømmene

- Vi har avtale om utveksling av opplysninger med en rekke land. Det er via disse avtalene vi nå har mottatt opplysninger, sier Kaarbø.

Det ble kjent i februar i fjor at myndigheter i flere land hadde fått informasjon om formuer som er gjemt bort i Liechtenstein.

- Våre kontroller kan gå inntil 10 år bakover i tid. Er inntekter og formue holdt unna beskatning, blir det ilagt inntektsskatt og formuesskatt på det unndratte beløpet. Så legges det til 60 prosent tilleggsskatt på den summen som må etterbetales. I tillegg kommer renter, sier Kaarbø.

- Det er ikke bare Liechtenstein vi jobber med. Vi holder også på med "Betalingskortprosjektet", som går på 43 millioner transaksjoner med utenlandske kort. I høst fikk Skatteetaten midler av statsbudsjettet for å granske skatteparadisene nærmere, sier Kaarbø til DinSide.

Les også: Her finner du skatteparadisene