Får ikke gi blod

Personer som har bodd i Storbritannia mellom 1980 og 1996 får ikke lenger være blodgivere. Frykten for kugalskap er årsaken.

1. januar 2007 innførte Sosial- og helsedirektoratet en ny veileder for blodgivning i Norge, etter at EU innførte et nytt bloddirektiv. Dette innebærer at personer som har bodd i Storbritannia mellom 1980 og 1996 i mer enn ett år, ikke lenger kan gi blod.

14. juni er Verdens blodgiverdag. Les mer her:

Årsaken er frykten for at Creuzfeldt-Jakobs sykdom, eller kugalskap, skal kunne smitte via blodoverføring. Sykdommen herjet i Storbritannia på 80- og 90-tallet.

Har allerede gitt blod
- Det finnes forholdsvis sterke data på at denne sykdommen i særdeles uheldige tilfeller kan smitte via blodprodukter som inneholder røde eller hvite blodlegemer, sier avdelingsoverlege Hans Erik Heier ved Blodbanken på Ullevål universitetssykehus.

- Men mange som har bodd i Storbritannia i denne perioden har allerede lenge gitt blod?

- Ja. Men risikoen er likevel meget, meget liten for at noen har blitt smittet i Storbritannia, og dessuten er sjansen for overføring liten hvis smitte finnes. Det er ingen reell grunn til uro, men i transfusjonstjenesten opererer vi med meget store sikkerhetsmarginer.

- Vi har i lengre tid vurdert å gjøre det EU nå gjør. Det at EUs bloddirektiv nå også gjelder hos oss i form av "Blodforskriften", gjør det lettere for oss å ta denne beslutningen, legger Heier til.

Tomt i blodbanken? Nå kan forskerne lage kunstig blod:

Ikke mulig å teste
Det er ikke mulig å teste om en person har smittestoffer for Creuzfeldt-Jakobs sykdom i blodet. Derfor må nå mange av de omkring 90 000 blodgiverne i Norge snu i døra hos Blodbanken.

- Vi ser det ikke som noe stort problem, men vi mister over én prosent av blodgiverne, og vi liker det jo ikke, sier Heier.

- Hva med blodgivermangelen?

- Vi mangler blodgivere i Oslo, men vi har forholdsvis mange blodgivere utenfor de største byene, og vi har allerede kommet langt med forsyningsavtaler fra de mindre stedene til de større stedene, sier Heier.

Her kan du melde deg som blodgiver: