Får ikke fastlege

Over 73.000 nordmenn mangler nå fastlege, mot 60.000 i april.

Mens det i noen tilfeller er snakk om at personer melder seg ut av fastlegeordningen, hender det også at hele pasientlister blir stående uten fastlege fordi denne flytter eller blir langtidssykemeldt.

Størst antall av pasienter uten fastlege er i Nordland - der mangler pasienter på hele 22 lister lege, - I Oppland og Hedmark står ti pasientlister uten lege, mens i Østfold og Vest-Agder er det full dekning.

Fra slutten av 2004 og fram mot april i år, sank tallet på personer uten fastlege, men siden har det gått oppover igjen.

President i Legeforeningen, Torunn Janbu, mener den økende mangelen på fastlege viser hvor viktig det er for folk å få på plass på interkommunale legevaktsentraler.

- Det er vanskelig å rekruttere leger til landlige strøk med hyppige legevakter. Legevaktsentralene vil kunne få flere leger til å slå seg ned og bli værende, sier hun.

Ifølge statistikken byttet nesten 44.000 personer fastlege i forrige måned. En tredel gjorde ordinære bytter, mens en litt mindre andel ble tildelt bytte fordi legen avsluttet praksisen sin.

Bytt på nett

Heldigvis er det enkelt å bytte fastlege. Gjør du det selv, på nett, er det bare å fylle inn personopplysninger (personnummer, navn og postnummer), og tre museklikk senere: Voilà: du har en ny fastlege.

Trykk her for å bytte fastlege

Økonomisk insentiv

Det ligger også god økonomi i å høre under fastlegeordningen. Egenandelen du betaler for en konsultasjon hos fastlegen når du er med i ordningen er lavere enn om du ikke er med. Er du med i fastlegeordningen, og oppsøker en privat praksis eller allmenlege som ikke er innunder denne ordningen, vil du selvfølgelig måtte betale gjeldende sats.

Første del av artikkelen ved Jofrid Egeland, NTB