Får du fradrag for meglerutgifter?

I utgangspunktet er svaret NEI. Meglerutgifter kan ikke kreves til fradrag når de påløper. Men meglerutgiftene kan gjøre at en eventuell gevinstskatt blir redusert for alle som har prosentlignede boliger.
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Kjøpte du bolig i 2004 kan du altså ikke trekke fra meglerutgiftene nå.

Når du selger boligen din, vil imidlertid omkostningene ved boligkjøpet – herunder meglerutgiftene, bli tillagt boligens inngangsverdi.

Selger du boligen før du har oppfylt kravene til bo- og eier-tid vil eventuell gevinst være skattepliktig, og i disse tilfellene vil altså meglerutgiftene være med på å redusere skatten på gevinsten.

Eksempel: Per & Kari kjøpte et hus i 1994, pusset det opp og leide det ut inntil de solgte huset i 2004. Prisutviklingen på boligmarkedet gjorde at de tjente 1 million kroner på boligsalget. Siden de aldri har bodd i huset selv, er imidlertid ikke kravene til bo-tid oppfylt, og de må skatte av gevinsten.

Vi får da følgende regnestykke:

  • Inngangsverdi / kjøpesum = 2 millioner kroner
  • Utgangsverdi / salgssum = 3 millioner
  • I utgangspunktet er den skattbare gevinsten her 1 million, men meglerutgiftene (meglerprovisjon/annonser/takstmann) på 50.000 kroner skal legges til inngangsverdien, som dermed blir 2.050.000 kroner.

  • Det endelige grunnlaget for å beregne skatt av gevinsten blir dermed på 950.000 kroner.

Trykk her for å se hvilke advokatutgifter du kan trekke fra.

Kilde: Lignings-ABCen og Skattebetalerforeningens Skattenøkkel.