Ferie i oppsigelsestiden

Får du ferie selv om du har sagt opp?

I utgangspunktet får du bestemme dette selv, men ikke alltid. 

DINE RETTIGHETER: Hvis du har sagt opp jobben din men ikke tatt ut hele ferien enda, sjekk dine rettigheter. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
DINE RETTIGHETER: Hvis du har sagt opp jobben din men ikke tatt ut hele ferien enda, sjekk dine rettigheter. Illustrasjonsfoto: Scanpix. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvis du har sagt opp jobben din men ikke tatt ut hele ferien enda, lurer du gjerne på om du likevel har krav på ferie i oppsigelsestiden.

Svaret er at en oppsigelse i utgangspunktet ikke påvirker rett eller plikt til ferieavvikling.

Men, det finnes noen forbehold.

Dine rettigheter

Ferieloven paragraf 8 regulerer ferieavvikling i oppsigelsestiden. Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker i visse tilfeller har rett til ferie i oppsigelsestiden. Ferie kan på vanlige vilkår fastsettes og avvikles i oppsigelsestiden, forteller Maria Østli, advokat M.N.A. ved Finansforbundet.

Du som arbeidstaker har også i noen tilfeller rett til å motsette deg at ferie avvikles i denne perioden dersom du av personlige grunner har behov for det.

– Arbeidstaker kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen utløper, hvis det etter oppsigelsestiden ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, sier advokaten videre.

Her får du en nærmere forklaring fra Østli:

ADVOKAT: Maria Østli, advokat M.N.A ved Finansforbundet. Foto: Finansforbundet.
ADVOKAT: Maria Østli, advokat M.N.A ved Finansforbundet. Foto: Finansforbundet. Vis mer
  1. Ferieåret følger kalenderåret, jamfør ferieloven paragraf 4. Hovedferieperioden er 1. juni – 30. september, jamfør ferieloven paragraf 7, første ledd.
  2. Unntak gjelder for arbeidstakere som sier opp sin stilling etter 15. august, men de kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. September.
  3. Hvis ferien allerede er fastsatt, er hovedregelen at arbeidsgiver ikke kan endre den på grunn av oppsigelsen uten at arbeidstakeren samtykker til det.
  4. Unntak gjelder hvis det er nødvendig på grunn av "uforutsette hendinger". Slike endring kan bare gjøres når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Dette følger av ferieloven paragraf 8, nummer 3.
  5. Hvis det er arbeidsgiveren som sier opp arbeidstakeren, og oppsigelsestiden er mindre enn tre måneder, kan arbeidstakeren motsette seg at ferie legges i oppsigelsestiden, ifølge ferieloven paragraf 8, nummer 1. Dette gjelder både når ferien er fastsatt på forhånd, og når den ikke er det.

Urettferdig behandlet

Dersom du kommer i konflikt med arbeidsgiveren og føler deg urettferdig behandlet, kan du støtte deg på at den generelle regelen i ferieloven er at ferieavvikling skal drøftes med deg som arbeidstaker eller din tillitsvalgt , og at tidspunktet for ferieavvikling skal fastsettes etter avtale.

Det forklarer Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

– Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om ferieavviklingen, bør arbeidstaker derfor ta kontakt med sin tillitsvalgte for hjelp. Tillitsvalgte kan bidra til å få i stand et møte med arbeidsgiver, og forsøke å få på plass en løsning som tilfredsstiller både arbeidstaker og arbeidsgivers ønsker og behov, sier Larsen.

Om dere ikke blir enige

Om dere ikke har klart å komme til enighet selv om du som arbeidstaker har fått hjelp av din tillitsvalgt til å drøfte situasjonen med arbeidsgiver, er det nok ikke slik at du fullt og helt har makten i dine hender, ifølge Østli.

– Hvis partene ikke blir enige, er det i utgangspunktet likevel arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferien, med de begrensningene som følger av loven, sier hun.

Oppsummering av reglene

Når du blir sagt opp:

  • Når arbeidsgiver går til oppsigelse, kan ikke arbeidsgiver pålegge ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker samtykker, med mindre oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lengre.

– Arbeidsgiver kan heller ikke flytte en allerede fastsatt ferie til denne perioden, opplyser Larsen.

RÅDGIVER: Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Foto: Delta.
RÅDGIVER: Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Foto: Delta. Vis mer

Når du selv sier opp:

  • – Når arbeidstaker selv sier opp, kan ferie fritt fastsettes og avvikles etter de vanlige bestemmelsene i ferielovens paragraf 6 og 7, opplyser Larsen.

Arbeidstaker kan selv kreve ferie i oppsigelsesperioden hvis denne perioden sammenfaller med hovedferieperioden, eller hvis oppsigelsesfristen faller på slutten av året slik at det etter fratredelse ikke er tid til å avvikle ferie før ferieåret er over.

Forbehold er blant annet knyttet til «uforutsette hendelser» i virksomheten, og arbeidsgiver har fortsatt stor grad av styringsrett over når i oppsigelsesperioden ferien skal avvikles.

– Hovedregelen helt generelt er at arbeidstaker egentlig aldri kan bestemme tiden for ferie selv, men at de kan ønske, og har krav på å få ferie "en eller annen gang" i hovedferieperioden. Endelig plassering er det arbeidsgiver som i siste instans bestemmer, avslutter Larsen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!