Oppdatert med "slett"-knappen.
Oppdatert med "slett"-knappen.Vis mer

Falsk bankreklame på nettet

Når du ringer banken, får du en mye høyere rente enn den som er oppgitt på bankenes nettsted. DinSide anbefaler forøvrig ikke lenger fastrente!

Børs- og renteuroen begynte i mai med fremleggelsen av et revidert statsbudsjett som markedet mente var et signal om at regjeringen ikke så alvoret i overopphetingen av økonomien. Hele denne perioden har den flytende renten steget, men inntil fredag har den faste renten ligget relativt stille. Da var det ganske stor aktivitet på obligasjonsmarkedet, og alle obligasjoner falt i kurs.

LES OGSÅ:

God dag for låntakerne

Flere langsiktige obligasjoner falt omtrent 0,3% i verdi. Det innebar en fortjeneste på 3.000 kroner for den som hadde lån på én million kroner med langsiktig rentebinding.

Men det innebar en tilsvarende dårlig dag for långiverne, og flere banker nektet i løpet av fredagen kundene sine fastrentelån. Man ville først se hvor det bar hen med obligasjonskursene.

BankOppdatertFastrente
DnB9. juliSpør
BNbank21 august?Spør
Norgeskreditt14. juli Ja
Storebrand16. juli - gjelder!Nei.
Kreditkassen20. juliJa
Sparebanken NOR22. juliNei

Såvidt vi forstår, gir bankene igjen fastrentelån, men bare Norgeskreditt siterer priser på dise på sine internettsider. BNbank og DnB sier du får spørre om prisen. Og selv om Norgeskreditt ikke tar noe forbehold om at prisene kan være utdaterte, og at kunden ikke får dem, har vi en mistanke om at netopp det skjer om du forlanger prisene som ble oppdatert 14. juli.

Storebrand opplyser mandag at kundene fremdeles kan få de priser som ble offentliggjort 16. juli, men det vil nok ikke vare så lenge. Løp! sier vi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av alle bankene vi sjekket, var det bare BNbank som muligens hadde oppdaterte priser, men da bare på flytende rente. Fastrentelånene, som er BNbanks hovedprodukt, var tatt bort fra nettstedet!

Ikke fastrente nå

Med unntak av fredagens hikk, som vi tror var en engangsforeteelse, har det ikke vært mye å vinne på å binde renten så langt. Flytende rente vil nå ligge litt høyere enn den faste renten man kunne sikret seg i mai, men vi tror den flytende renten skal ned igjen nokså raskt.

Er den nede på et "normalt" nivå ved juletider, er det neppe noen stor gevinst å høste på fastrentelån nå.

Vi har tidligere skrevet at fastrentelån er spesielt godt egnet til å finansiere eiendom med, særlig om du har liten egenkapital. Stiger rentene, faller gjerne eiendomsprisene. Da taper du kanskje all egenkapitalen. Men har du fastrentelån, faller verdien på gjelden også når renten stiger. Det begrenser litt av tapet ditt.

Vi tror at perioden mer renteuro vil nå toppunktet snart, antakelig i løpet av kommende uke. Om den internasjonale økonomien fortsetter å være like turbulent som den har vært de siste ukene, kan vi riktignok få nye spekulasjonsforsøk mot den norske kronen senere i høst. Men mye taler for større ro, og rentefall fremover mot jul.

Bankene tjener gjerne store penger i tider med fallende rente, for de somler med å sette utlånsrenten ned, slik at marginene øker. Som bankkunde skal du ikke unne banken din en eneste tiendedel, men prute deg til markedsbetingelser hele veien.

Du må også være forberedt på å måtte skifte bank, kanskje til en av de nye aktørene som er nøye på å gi alle kunder de samme markedesbetingelsene hele veien.

Nedprioriterer internett

Prislistene bankene har lagt ut på internett gir et signal om hvor usikre de er på markedsutviklingen om dagen. De signaliserer også tydelig at internett, tvers gjennom de vakre ordene, ikke er noen høyt prioritert informasjonskanal. Selv ikke de som har egne internettbanker har tilfresstillende rutiner for å oppdatere prislistene når de blir endret.

DinSide litt bedre

DinSide får sine bankpriser fra Norsk Familieøkonomi. NF innhenter priser ved en "rundspørring" pr. telefax én gang i måneden. I tider med renteuro, som de tre siste månedene, innhenter NF priser hver annen uke.

Dessverre er det jevnlig banker som ikke svarer på henvendelsen, og de blir da liggende inne med gamle priser, inntil de enten oppdateres pr. telefonsamtale eller fjernes fra listen.

I tillegg til fax-utsendelsen, mottar Norsk Familieøkonomi også pressemeldinger fra de bankene som husker å sende slike når de endrer rentene. Da oppdateres prislistene med én gang.

En undersøkelser idag bringer for dagen at også DinSide ligger inne med en rekke priser som skriver seg fra begynnelsen av juli, for to renteoppganger siden. Men en rekke priser er også innehentet siste uke. Det vil likevel ta noen dager før listen er helt ajour.

Likevel har vi mer oppdaterte priser for f.eks. Kreditkassen enn bankens eget nettsted har! Det er ingen renteoversikt i Norge som er bedre enn Norsk Familieøkonomis.