Falsk alarm med mammografi

En av fem kvinner som tester seg med mammografi vil få påvist brystkreft uten grunn.

Mammografi er en teknikk som kan oppdage brystkreft på et tidlig stadie. Et grundig røntgenbilde av brystene kan avsløre svulster som ennå er så små at de ikke kan oppdages av kvinnen selv.

Falske resultater
Men metoden er ikke feilfri. Norske forskere har nå gått gjennom opplysningene fra 83.000 norske kvinner som har brukt metoden de siste årene. De har beregnet at over 20 prosent av kvinnene som bruker mammografi i 20 år vil oppleve en falsk alarm.

Forskerne er først og fremst bekymret for at kvinnene etter en falsk alarm vil stole mindre på metoden som tross alt kan redde mange liv.

- Det virker rimelig at en positiv test som heldigvis viser seg å være negativ kan være mer uheldig enn et negativt resultat i første omgang. Dette kan påvirke viljen til å komme tilbake til senere undersøkelser, skriver forskningsleder Solveig Hofvind ved det norske kreftregisteret, i følge nyhetsbyrået Reuters.

- Det er viktig å kommunisere omfanget og muligheten for at en falsk alarm kan oppstå med denne metoden, skriver de norske forskerne i sin rapport.

Mammografi redder liv
På tross av de mulige feilene ved mammografi, er mange leger overbevist om at metoden kan redde mange liv ved å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

- Det er klart at mammografi har både positive og negative helseeffekter, som for eksempel at kvinner feilaktig får beskjed om at de kan ha kreft, eller at kreft også diagnostiseres mellom undersøkelsene. Men kvinnene forteller oss at den belastningen er de villige til å ta, sier styreleder Odd Søreide i Den Norske Kreftforening.

Han er glad for at Helsedepartementet nylig konkluderte med at mammografi redder liv, selv om undersøkelsene ikke løser alle problemer ved brystkreft.

Mozon 24.08.2004