Fakta om KOLS: hvordan vite om du har det og behandlingsmåter.

Fakta om KOLS: hvordan vite om du har det og behandlingsmåter.

Av: Mattis Koppang

Hvordan kan du vite at du har KOLS?

Dersom du har røykt i mange år, og er plaget med røykhoste om morgenen, mye slim og oppspytt, og i tillegg er plaget med bronkitter som ikke vil slippe taket, men varer over flere uker, bør du oppsøke lege.

Dersom du i tillegg blir tungpustet ved anstrengelse, bør du få undersøkt lungefunksjonen din hos en lege.

Hva kan du gjøre dersom du tror at du har utviklet KOLS?

Kontakt legen din.

Hva gjør legen?

I tillegg til å stille deg en del spørsmål om dine røykevaner. Vil legen prøve å kartlegge symptomene dine.

Før du besøker din lege, bør du derfor prøve å notere deg om du hoster mye, om du er plaget med mye slim, og når du har disse plagene. Noter også om du blir tungpustet, og i hvilke situasjoner du blir det. Videre er det nyttig for legen til å høre om hvor mange bronkitter du har i løpet av et år, eventuelt om du har hatt lungebetennelse.

Legen vil lytte på lungene dine. Noen legekontor er også utstyrt med et spirometer. Spirometer er et apparat som måler lungefunksjonen din. Apparatet kan finne ut om lufteveiene dine er tette, og om du eventuelt har en nedsatt lungefunksjon.

Hvordan behandles KOLS?

Det finnes hjelp å få for å dempe symptomene. Moderne astmamedikamenter kan føre til mindre hoste, slimproduksjon og tungpustethet. Dette er medikamenter som vier ut lufteveiene, slik at det blir lettere å puste. Eksempler på slike medikamenter er Ventoline, Serevent, Bricanyl, Atrovent og Respontin.

En ny stor engelsk studie viser at KOLS pasienter som bruker astmamedikamentet Flutide opplever mindre hoste slimproduksjon og forverrelser enn de som ikke brukte medikamentet. Pasientene som deltok i studien, som gikk over tre år, hevdet at de også hadde en høyere livskvalitet enn de som ikke fikk behandling. Flutide virker på den måten at det demper betennelsesprosessen i lungene.

Den mest effektive behandlingen du kan få, for å forhindre at lungefunksjonen faller raskere enn normalt, er å slutte å røyke. Det er aldri for sent å slutte og røyke. Store undersøkelser viser at det nytter å stumpe røyken. Dersom du klarer det, vil lungefunksjonen din snart følge en mer normal utvikling, men jo lengre du venter desto større er risikoen for en tidlig død. Nedsatt lungefunksjon er faktisk en større helserisiko enn et høyt kolesterol.

mozon.no, 22.01.02 Kilder: The Lancet og