Færre tenåringsaborter

Det ble gjennomført 100 færre aborter i Norge i 2005 enn året før. Og nedgangen i antall tenåringsaborter fortsetter.

Tallet på tenåringsaborter er fremdeles på et lavt nivå sammenlignet med 1980- og 1990-tallet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Det er positivt at det gjennomføres færre tenåringsaborter, uansett årsak. Trenden har vært nedadgående siden 80-tallet, så jeg vil ikke spekulere i om frislippet av angrepillen har for stor innvirkning, sier avdelingsdirektør Lorentz Irgens til Mozon.

Antallet tenåringsaborter er nesten uforandret fra 2004 til 2005. Per 1 000 kvinner 15 til 19 år ble det utført 15,4 aborter i 2005 mot 15,7 i 2004. Nedgangen var størst i Nordland, mens blant andre Oslo og Vest-Agder hadde en liten økning.

- Jeg tror mye av årsaken til nedgangen er at helsemyndighetene over hele landet har gjort en stor innsats på dette over lang tid. På 70 tallet var 10,2 prosent av alle fødsler tenåringsfødsler, mens i dag er tallet nede i to prosent, opplyser han.

Flest i Nord-Norge
Finnmark har flest svangerskapsavbrudd i forhold til folketallet med 18,8 aborter per 1 000 kvinner i aldersgruppen 15-49 år.

Aborttallene er lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland med 9,5 aborter per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år.

Medikamenter

Angrepillenbenyttes ved en stadig større andel av svangerskapsavbruddene til og med uke 9. I 2005 ble 5 259 aborter eller 45,5 prosent utført ved hjelp av medikamenter, en økning fra 1 917 aborter i 2000.