Færre tenårings-aborter

Tallet på aborter blant norske tenåringer fortsetter å synke. I 2003 var det 16,4 aborter per 1000 tenåringer. Dette er det laveste som noen gang er registrert.

Utviklingen med synkende antall aborter blant tenåringene, som har vart siden århundreskiftet, fortsatte også i 2003.

Totalt for alle aldersgrupper ble det utført 13.888 svangerskapsavbrudd i 2003.

I alt var det 16,4 tenåringsaborter per 1000 jenter i alderen 15-19 år i 2003, mot 16,9 i 2002. Abortraten blant tenåringer var i 2003 den laveste som er registrert i de 25 årene med den nåværende abortloven som ble innført i 1979.

Det ble utført 11.329 aborter før tiende uke av svangerskapet. 39 prosent av disse ble utført kun med abortfremkallende midler, mens 45 prosent ble foretatt kirurgisk. De resterende ble utført i kombinasjon med abortfremkallende midler.

Av de 641 begjæringene etter 12. svangerskapsuke, ble 510 utført. Resten fikk avslag i nemnd, eller ble ikke utført av andre grunner. I alt 45 prosent av disse ble utført av sosiale grunner og 37 prosent ble innvilget på grunn av risiko for fosterskade.

Dette er en økning i forhold til året før, med nær fem prosent økning på sosiale årsaker og nær ni prosent økning på risiko for fosterskade i forhold til antall utførte aborter behandlet i nemndene.

På toppen av abortstatistikken for tenåringer ligger Finnmark. I 2003 var det 30,5 tenåringsaborter per 1000 kvinner mellom 15 og 19 år, mens det tilsvarende tallet i Vest-Agder og Rogaland var 12,2.

Mozon.no, 16.07.2004