Færre steriliserer seg

Færre steriliserer seg

Steriliseringer blant kvinner er nærmest halvert fra midten av 1980-tallet. Steriliseringen blant menn har holdt seg mer stabilt.

For menn er det en liten økning på 1990-tallet for deretter å gå ned noe i 2000.

I år 2000 ble 7 756 personer sterilisert i Norge. 3244 av disse var menn og 4 512 var kvinner. Dette var 172 færre menn og 209 færre kvinner enn i 1999, melder Statistisk Sentralbyrå.

Flest mellom 30-45

Det er særlig færre menn mellom 40-44 år som steriliserer seg. Flest steriliseringer blant menn finner man i aldersgruppen 35 og 39 år.

Blant kvinner finner man større steriliseringsrate i aldersgruppen 35-39 år. I år 2000 var det 10,7 steriliseringer per 1000 kvinner i denne aldersgruppen, en nedgang fra 11,5 i 1999.

I følge Statistisk Sentralbyrå steriliserer menn seg først etter fylte 25 år, og man finner menn helt oppe i 70-års alderen som steriliserer seg. De første som steriliserer seg hos kvinner er nede i 20-års alderen, men de fleste steriliserer seg når de er mellom 30 og 45 år.

Må være over 25 år

Sterilisering er regulert ved lov fra 1977. Personer som har fylt 25 år kan sterilisere seg dersom de selv ønsker det. Personer under 25 år kan sterilisere seg dersom det er far efor arvelig sykdom eller fare for liv og helse ved svangerskap og fødsel.

Relaterte emner i Din digitale doktor

Silje Stavik 04.10.01 mozon.no