Færre får kontantstøtte

Antallet som får kontantstøtte, har gått ned fra 2005 til 2006.

Antall mottakere av kontantstøtte ble redusert fra 64.278 til 53.497 fra utgangen av 2005 til utgangen av 2006. Det tilsvarer en nedgang på 16,8 prosent, og bekrefter utviklingen fra 3. kvartal.

Færre barn får

- Noe av nedgangen skyldes en kortere utbetalingsperiode fra 24 til 23 måneder som ble innført i begynnelsen av 2006, sier Hilde Olsen, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

I samme periode har det også vært en nedgang i antall barn det utbetales kontantstøtte for på 17,3 prosent. Dette tilsvarer en nedgang fra 67.195 til 55.556 barn.

Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Les mer om barnefamilier: