Færre dødfødsler

Svangerskapsforgiftning utgjør ikke lenger en stor risiko for norske spedbarn. Bedre kontroll har redusert risikoen for dødfødsel, viser tall fra Medisinsk fødselsregister.

- Årsaken til at langt flere barn overlever i dag er god svangerskapskontroll, samt at fødselen blir framskyndet. Mange av disse kvinnene forløses med keisersnitt. Framskritt innen nyfødtmedisin innebærer at det for barnet ikke er like risikofylt som tidligere å bli født for tidlig, sier professor Rolv Skjærven ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet til Mozon.

Risikoen for dødfødsel var i 1970-årene mer enn fire ganger høyere ved svangerskapsforgiftning enn ved andre svangerskap. I dag er denne overrisikoen ubetydelig.

- Dersom mor lider av alvorlig svangerskapsforgiftning er det stor sjanse for at barnet vil dø i mors liv. Derfor blir liv spart ved tidlig forløsning, sier Skjærven.

Dårlige erfaringer fra tidligere fødsler får stadig flere andregangsfødende til å velge keisersnitt, viser en dansk rapport.

Dramatisk nedgang
Også uavhengig av svangerskapsforgiftning har vi i Norge hatt en utrolig reduksjon av dødfødsler, ifølge Skjærven.

- Forekomsten er redusert fra 1000 barn per år i 1970 til i overkant av 200 i dag. Men fremdeles er der mye å forebygge fordi vi ser at røyking under svangerskapet øker sjansen for dødfødsel med 50 prosent. Dessuten har kvinner med lav utdannelse to ganger så høy sjanse for dødfødsel som kvinner med høy utdannelse, sier han til Mozon.

Dersom du røyker sigaretter mens du er gravid kan du skade barnets gener.
Helsemyndighetene i Taiwan har sett seg lei på tobakksskader. Nå vil de innføre totalt røykeforbud for gravide kvinner.

En gjennomgang av data fra Medisinsk fødselsregister for årene 1967-2003 ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of the American Medical Association. Studien omfatter nesten 34 000 svangerskap med svangerskapsforgiftning og vel 770 000 andre svangerskap og er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved Medisinsk fødselsregister, De nasjonale helseinstituttene i USA (NIH) og Universitetet i Bergen.

- Dette er en dramatisk reduksjon, og generelt sett har kvinner i dag bedre helse enn for 30 år siden.

Som gravid mangler det ikke på gode råd om hva du skal gjøre og hva du skal unngå under svangerskapet.

Vi har samlet de vanligste rådene for deg som er gravid.

 

Mozon.no 27.11.2006