Få lønnsom jobbmobil

Skal du vinne med de nye mobilskattereglene, må du unngå tilbudene med "gratis" mobiltelefon.


For norske arbeidstakere har det aldri vært så viktig som nå å velge et billig mobilabonnement.

Årsaken ligger i at de nye reglene for mobilskatt bare gir 1000 kroner i skattefrie ringeminutter for de fleste ansatte. Av hver krone over den første tusenlappen, må arbeidstaker betale bruttoskatt.
Les mer om de nye reglene her.

For arbeidstakere som tjener under 394.000 kroner i år, er bruttoskatten omtrent 36 prosent. Er lønnen over 394.000 kroner men under 750.000, stiger denne skatten til 48 prosent.

I det gamle systemet kunne skatten per ringeminutt være svært lav. Arbeidsgiver kunne definere den private andelen av regningen forholdsvis fritt, eksempelvis 15 prosent av hele regningen. Med en bruttoskatt på 36 prosent, ville dette gi omtrent 5 prosent i skatt per ringeminutt for den ansatte.

Skjerper sansene

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Fordelen med et system som konfronterer befolkningen med høye kostnader ved neste forbrukte enhet, er at sansene skjerpes. Med en marginalskatt på 36 prosent eller mer per ringeminutt, er det langt mer å hente enn før for folk flest ved å velge det billigste alternativet.

Et viktig grep alle kan gjøre fremover, er å velge bort abonnementene hvor prisen for selve mobiltelefonen er innbakt i regningen.

Nå som før, kan arbeidsgiver betale telefonen og utgiftsføre den i eget regnskap. Det som er nytt er at hvis arbeidsgiver ikke gjør det, ender prisen på mobiltelefonen opp som skattbar inntekt for den ansatte.

Prisen på telefon kr 1,-

I våre arkiver har vi mye dokumentasjon av hvordan "gratis" mobiltelefoner slett ikke er gratis, fordi de som regel forutsetter at du binder deg til mobilabonnementer med høye månedlige fastavgifter. Vi har også skrevet om at mobiltelefon i en del tilfeller har vært solgt billigere uten abonnement enn med.

All denne dokumentasjonen viser nok en gang sannheten om ikke-eksistensen av en gratis lunsj. Det er alltid noen som betaler den - som regel den som spiser, det vil si deg.

Verre enn noensinne

Billigmobiler har altså aldri vært spesielt billige. I år kan de vise seg enda dyrere enn før.


Har du nå et jobbabonnement hvor du i praksis betaler telefonen med abonnementsavgiftene, betaler du enda mer for den i år enn i fjor.

La oss ta et eksempel.

For tiden annonserer NetCom flittig for sitt tilbud om en Sony Ericsson 2520 i til prisen av 1 krone, forutsatt at kjøperen binder seg til abonnementet Active Talk i ett år. Den månedlige faste avgiften er på 129 kroner, og summerer seg til 1.548 kroner i løpet av det første året. Samme telefonen kan kjøpes blant annet hos Deal.no for 1.853 kroner.

Med det gjennomsnittlige ringemønsteret til Norges befolkning (kilde: Telepriser.no), gir dette omtrent tre ganger så høy mobilregning som abonnementet hos Noextras med samme ringemønster, og skatten blir deretter.

Skatt med og uten telefon
AbonnementRegning første årDin skatt
Noextras1416 kroner150 kroner
NetCom Active Talk inkludert telefon3643 kroner950 kroner
Spart skatt ved billigste abonnement 800 kronerVed abonnementet med telefon innbakt, blir skatten 800 kroner høyere for den ansatte, enn ved alternativet med bare ringepriser.

Og her ligger åpningen i systemet for arbeidsgivere som vil sine ansatte mest mulig vel. Den gunstigste løsningen for ansatte er nå at det gjøres et klart skille mellom selve mobiltelefonen og betalingen for ringetiden.

Hvis apparatet betales av arbeidsgiver, blir den ansattes skatt av ringetiden lavest mulig.

Noe å tenke på i neste samtale med sjefen?

Vår mobil-prisliste finner du her

Trykk her og regn ut hva DITT ringemønster koster med vår mobilkalkulator.