Få fem millioner dollar

For dumt til å være sant for de fleste av oss, men lettlurte og godtroende nordmenn er gull verdt for utenlandske svindlere. Se hvilket "enestående" tilbud vår medarbeider har fått!

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Svindleres oppfinnsomhet kjenner tydeligvis ingen grenser, og mange nordmenn har mottatt tilbud om unike forretningstilbud.

Kjennetegnet for de fleste er løftet om minimal innsats og unike fortjenestemuligheter.

Dr. Elvis A. Davis

Hos oss i DinSide var det Stian Gihle i Motorredaksjonen som fikk et "unikt" tilbud fra Nigeria og Dr. Elvis A. Davis. Kort fortalt gikk det ut på at han, ved å opprette en konto til bakmennenes disposisjon, skulle få satt inn over 15 millioner dollar og så motta 30 prosent av dette beløpet i provisjon.

DinSide ringte det oppgitte telefonnummeret på brevet, og ble lovet grundig informasjon per fax. Dette har vi ennå ikke mottatt. Hele brevet finner du her.

I følge Økokrim er dessverre ikke dette noe enkeltstående tilfelle.

Velkjent framgangsmåte

- Det er den nigerianske mafiaen som står bak svindelen, og dette har vært en metode de har holdt på med siden slutten av 80-tallet, sier Økokrim. Brevene, som kommer både i brevs form og som e-post, lokker alltid med lettjente penger. Det finnes ulike svindelalternativer, men framgangsmåten er standard: Du får et tilbud du ikke(?) kan si nei til, og får oppgitt et telefonnummer der du kan kontakte bakmennene.

- For å komme igang med virksomheten må det imidlertid avholdes ulike møter, gjerne i Nigeria, Sør-Afrika eller London. Regningen for dette er det du som må betale, og i tillegg får du som regel beskjed om å dekke diverse uforutsette utgifter, for eksempel til advokater, de involverte bankene og korrupte tjenestemenn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Problemet er selvsagt at du aldri får penger inn på kontoen din. Det eneste du oppnår er å måtte dekke diverse utgifter som de profesjonelle svindlerne sier de har pådratt seg.

Så lenge du betaler det du får beskjed om er alt i orden, men den dagen du begynner å stille spørsmål blir det stille. Pengene du har betalt er borte for godt, og du hører aldri fra svindlerne igjen.

Central Bank of Nigeria

Svindlerne oppfører seg som regel svært profesjonelt, og påberoper seg som regel fine titler (som vår Dr. Elvis A. Davis), eller gjemmer seg bak tilsynelatende seriøse banker som for eksempel Central Bank of Nigeria. For denne banken har dette faktisk blitt et så stort problem at de har sett seg nødt til å gå ut med en generell advarsel mot svindlerne på sin hjemmeside.

I Norge advarer selvsagt Økokrim oss mot å falle for fristelsen. Husk at du blant annet kan rammes av Straffelovens heleribestemmelse, det å medvirke til å sikre utbyttet av en straffbar handling. Hadde pengene vært ervervet på lovlig vis, ville jo ikke bakmennene trengt din hjelp.

  • Strl.§ 317.1:"Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen, straffes for heleri med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet.