Få en proff investor

Nå trenger du ikke lenger å være millionær for å få profesjonelle investorer til å forvalte sparepengene dine.

[Ugjyldig objekt (NAV24000)]

Mange småinvestorer er enten usikre på hvordan de best forvalter pengene sine, eller har ikke tid til å sette seg inn i mulighetene.

Rikingene har lenge hatt private investorer, som til enhver tid sørger for at pengene blir plassert på best mulig måte. Nå har turen kommet til vanlige mennesker med vanlige inntekter.

Det nye kodeordet er aktivt forvaltede fond-i-fond. Foreløpig har to norske finansinstitusjoner, Skandia Life og Vesta Link, lansert produktet. I morgen lanserer en tredje aktør, Vital Link, produktet sitt.

Ulempen er at du må binde pengene dine i minst 12 år, så her må du virkelig ha en lang investeringshorsiont.

Spar skatt

For å få tilgang til produktet, må du inngå en spareavtale i en såkalt Unit-Link ordning. En Unit-Link ordning er en langsiktig spareavtale med bindingstid. Ofte benyttes denne spareavtalen som pensjonsoppsparing, eller som sparing til barn eller barnebarn.

Pengene bindes i minimum 12 år, men du vil samtidig oppnå noen skattefordeler. Du betaler ikke formueskatt på gevinsten, og du blir ikke gevinstbeskattet før du selger fondene. Det betyr at du fritt kan bytte fond underveis.

Investerer du i vanlige fond, har du ikke mulighet til å bytte underveis. Ethvert salg vil utløse en eventuell gevinstbeskatning.

Er du offensiv?

Fond-i-fond løsningen betyr at du sprer investeringen over flere fond. Dermed blir investeringen mindre risikofylt enn hvis du bare hadde investert i ett fond.

Vesta, Vital og Skandia opererer alle med tre investerings-strategier. Valget står mellom den forsiktige/trygge, den balanserte og den offensive porteføljen. Det er altså opp til deg å velge hvilken portefølje du tror mest på.

Les mer om de ulike porteføljene ved å klikke på lenken øverst til høyre.

Aktiv forvaltning

Det som er hovedpoenget med fond-i-fond løsningen er at din investeringsportefølje forvaltes aktivt av profesjonelle investorer. Investorerne kjøper og selger fondene i din portefølje, avhengig av hvilke fond de har mest tro på.

Forvaltningshonoraret for fond-i-fond produktet er noe høyere enn forvaltningshonoraret for vanlige fond. Dette skyldes at det er mer arbeid for investorerne å kjøpe og selge fond aktivt.

Om slike aktivt forvaltede fond-i-fond er noe for deg, avhenger i høy grad av om du stoler mer på deg selv enn på de profesjonelle investorerne. Skal du selv forvalte investeringene dine, må du regne med at det er ganske tidskrevende.

Men du må også være sikker på at du ønsker å binde sparepengene dine i minimum 12 år.

Har du lyst på å lese mer om aksjer og fond? Klikk på artiklene nedenfor:

Død, dødere, dotcom
Kapitalisme for sosialister
Rike barn leker best
Gi fond i gave