Få 60 prosent rabatt på forsikringen

Vi har spurt landets to største selskaper innenfor skadeforsikring hva en husholdning kan gjøre for å redusere forsikringsregningen mest mulig. Svarene kan gi deg 60 prosent billigere forsikring.


Hvordan redusere forsikringspremien

Forsikringsselskapene er vanligvis nokså påholdne med opplysninger om priser og rabatter, og vi hadde derfor lave forventninger til hva vi ville få av informasjon da vi spurte landets to største selskaper innen skadeforsikring, Gjensidige Forsikring og IF Skadeforsikring, om hva en husholdning kunne gjøre for å redusere forsikringsutgiftene.

Som resultat av vår mini-spørreundersøkelse har vi imidlertid fått så detaljert informasjon, at det kan tyde på at åpenhet om priser og betingelser er på fremmarsj, også i forsikringsbransjen. Det største, Gjensidige forsikring, hadde i fjor en markedsandel nær 33 prosent. Det nest største, If Skadeforsikring har en markedsandel på 31,2 prosent. Til sammen dekker selskapene to tredeler av landets villa- og innboforsikringer, og deres rabattsystemer vil ha betydning for noen og enhver.

Åpent i Gjensidige

Den mest detaljerte "smørbrødlisten" over tiltak, har vi fått fra Gjensidige Forsikring. Selskapet opplyser at kunder maksimalt kan oppnå 60 prosent rabatt på forsikringen ved hjelp av disse tiltakene.

De som gir størst uttelling på regningen, er:

 • Sikkerhetsavtale Bolig (El-sjekk) utført av godkjent kontrollør.
  Rabatt 20%
 • Rør i rør system med VSK- kontroll i hele ledningsnettet.
  Rabatt: 20 %
 • VSK-kontrollert vannstoppventil for hele ledningnettet og alt vanntilkoblet utstyr
  Rabatt: 20%, og
 • En eller flere alarmer i boligen er koblet slik at de varsler alarmsentral/vaktselskap eller andre via telefon etter fast avtale
  Rabatt: 8%.
VSK kontrollerte rørsystemer og produkter er vannskadesikre systemer og produkter som er testet og kontrollert av Vannskadekontoret ved Byggforsk.

Har du VSK kontrollerte rørsystemer kan du få opptil 20% reduksjon av forsikringspremien fra Gjensidige. Illustrasjonsfoto Foto: Foto: Vannskadekontoret, SINTEF Byggforsk
Har du VSK kontrollerte rørsystemer kan du få opptil 20% reduksjon av forsikringspremien fra Gjensidige. Illustrasjonsfoto Foto: Foto: Vannskadekontoret, SINTEF Byggforsk Vis mer


Noen av disse tiltakene fordrer imidlertid at en i utgangspunktet investerer en god slump penger, før en kan begynne å spare. Det er det ikke alle som har råd til.

Heldigvis er det ikke bare de store investeringene som gir avslag på forsikringspremien, en rekke enkle, billige løsninger gir deg noen prosenter avslag her og der, som tilsammen kan utgjøre et stort avslag.

HELE SMØRBRØDLISTEN: Her er alle tiltakene som kan gi deg opptil 60 prosent lavere premie på boligforsikringen.

Når du forsikrer innboet

Men dette er ikke hele historien. Du kan også få betydelige rabatter på innboforsikringen ved hjelp av utvalgte tiltak i hjemmet ditt.

Også her er sikkerhetsavtale eller el-sjekk utført av godkjent kontrollør det enkelttiltaket som gir høyest rabatt, men det er en rekke mindre installasjoner svært mange kan gjøre, som til sammen kan gi 56 prosent rabatt på innboforsikringen.

HELE SMØRBRØDLISTEN: Slik kan du mer enn halvere utgiftene til innboforsikringen din.


IF-kunder - se her!

IF Skadeforsikring går mindre i detalj enn Gjensidige, men opplyser om følgende konkrete sikringstiltak som gir rabatt i en hjemforsikring;

1) Innbruddsalarm, lokal

2) Innbruddsalarm med overføring til bemannet alarmstasjon.

3) Brannalarm i tilknytning til innbruddsalarm med overføring

4) Vannalarm i tilknytning til innbrudds- og brannalarm med overføring

5) Automatisk vannstopp

6) Trygghetsavtale med Anticimex

For de fire første punktene vil rabatten være avhengig av hvilket alternativ man velger og hvor i landet dette gjelder. For Automatisk vannstopp gis 15 prosent rabatt, og Trygghetsavtale med Anticimex 10 prosent, ifølge selskapet. De fire første punktene kan gi max 30% rabatt. I tillegg gir pkt 5 (automatisk vannstopp) 15% og pkt 6 (Trygghetsavtalen) 10%. Høyeste rabatt er 55 prosent.