Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.comVis mer

Eurocard pusher ID-forsikring

Men er det forbrukeren som skal ta kostnaden for ID-tyveriene?

I disse dager mottar alle Eurocards kunder tilbud om en forsikring mot ID-tyveri. Dermed er det mange som lurer på om de skal slå til på tilbudet om en slik forsikring. Er det nødvendig, eller er dette kun er en skremselskampanje fra kortselskapet for å tjene lettvinte penger på kunders uvitenhet?

DinSide har tidligere omtalt to typer ID-forsikringer som tilbys i Norge: Eurocard og HELP forsikring.

Innholdet i de to forsikringene varierer noe. Mens HELP forsikring ser ut til å tilby en større grad av juridisk bistand dersom du skulle bli utsatt for ID-tyveri, dekker Eurocards forsikring økonomiske tap for eksempel ved tyveri av nøkler og papirer eller misbruk av SIM-kort etter tyveri av telefon.

Les mer om HELPs forsikring
Les mer om Eurocards forsikring

Også Terra kort tilbyr ID-forsikring som en del av avtalen dersom du blir eller allerede er kortkunde. Og det vil ganske sikkert komme flere tilbydere på banen.

1 av 20 har opplevd det

Så kan man spørre seg om ID-forsikring virkelig skal være nødvendig? Og burde ikke kostnaden dekkes av andre parter?

La oss se på noe annet først, nemlig hvor sannsynlig er det at du skal bli rammet av identitetstyveri?

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har i samarbeid med TNS-Gallup gjort en undersøkelse som viser at over 200.000 nordmenn har blitt rammet av en eller annen form for ID-tyveri, noe som utgjør 5,4 prosent av befolkningen. Til sammenligning er det 0,06 prosent sjanse for at du skal bli utsatt for brann i egen bolig.

Merk da at definisjonen av identitetstyveri som er brukt i undersøkelsen, spenner nokså vidt. Alt fra kortsvindel til å oppgi andres identitet for å slippe bot for sniking på trikken er tatt med i undersøkelsen.

Skal jeg da forsikre meg?

Vi har snakket med to eksperter på området, Forbrukerrådet og NorSIS, og tilbyderen Eurocard som selger massevis av denne typen forsikringer.

  Forbrukerrådet mener: - Unødvendig dobbelforsikring
  Helga Skofteland i Forbrukerrådet tror ID-forsikringen kan lure deg til å betale for noe du ikke har stor nytte av.

  - Veldig mye i dekningen er allerede dekket i de vanlige reiseforsikringene, og den juridiske delen er allerede dekket gjennom innbo- og villaforsikring. I tillegg legges det opp til at du selv i stor grad må rydde opp.

  Hun understreker å at den såkalte komplette forsikringen som tar hånd om alt etter et ID-tyveri ikke finnes.

  - Først når det er snakk om en rettssak, trer den juridiske bistanden i kraft, og da kan du likevel være dekket gjennom innbo- og villaforsikringen, sier Skofteland.

  Hun er redd mange misforstår hva forsikringen egentlig dekker.

  - Man får inntrykk av at andre rydder opp for deg, men du må gjøre det meste av jobben selv, og mye av informasjonen du trenger for å rydde opp, er allerede tilgjengelig for eksempel på Datatilsynets og Forbrukerrådets nettsider.

  NorSIS mener: - Fint at det finnes når ingen andre tar ansvar
  Christian Meyer, seniorrådgiver i NorSiS og prosjektleder for et ID-tyveriprosjekt.

  Christian Meyer er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring. Foto: Norsis
  Christian Meyer er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring. Foto: Norsis Vis mer


  - Det må først poengteres at man her forsikrer seg mot konsekvensene etter en hendelse, ikke at selve hendelsen inntreffer, sier Christian Meyer, seniorrådgiver i NorSIS.

  Meyer har skrevet en artikkel om temaet som du kan lese her.
  I artikkelen skriver han blant annet at all den tid vi ikke har tilbud om et støtteapparat fra myndighetene, er det positivt at kommersielle krefter kommer på banen.

  - Dog er det synd at det ender opp med at forbrukerne må betale for å sikre sin egen identitet, sier Meyer.

  Han håper forsikringene, slik de fremstår i dag, blir overflødige en gang i fremtiden. NorSIS' ID-tyveriprosjekt har som mål å få etablert et nasjonalt kompetansesenter, som skal levere opplæringsstøtte, statistikk og en hjelpelinje, og NorSis ønsker at disse tjenestene skal bli et spleiselag mellom myndighetene og næringslivet.

  Eurocard mener: - Lite hjelp å få hos myndigheter og politi
  Eurocard er selvsagt ingen uavhengig part i denne saken. Vi synes likevel det er interessant å høre deres argumenter i denne saken.

  Hilde Fredheim Høgberg er informasjonsansvarlig i Eurocard. Foto: Eurocard
  Hilde Fredheim Høgberg er informasjonsansvarlig i Eurocard. Foto: Eurocard Vis mer


  - De direkte økonomiske forpliktelsene som oppstår ved at noen misbruker din identitet ved for eksempel ved å ta opp lån eller kjøpe varer på kreditt, vil normalt bli frafalt fra långiver når det er dokumentert at det er svindel, sier informasjonsansvarlig Hilde Fredheim Høgberg i Eurocard.

  Hun mener prosessen med å rydde opp er det beste argumentet for en slik forsikring.

  - Å rydde opp er ofte en svært krevende prosess for en person som opplever ID-tyveri, og særlig om det pågår over en lengre periode. I disse sakene er de nemlig den svindlede som i prinsippet har bevisbyrden og som må dokumentere sin uskyld. Dette kan koste mye tid, tapt arbeidsfortjeneste, og du kan ha behov for juridisk hjelp. I dag er det svært lite hjelp å få hos myndigheter og politi, sier Fredheim Høgberg.

  Hun vil ikke ut med tall, men sier at ID-forsikringen har vært en stor suksess. I tillegg til at hun mener at Eurocards ID-forsikring har markedets beste assistanseapparat og andre fordeler uten egenandeler, så tror hun mange har fått øynene opp for at ID-tyverier er et økende problem.

Hva ble konklusjonen?

Hvorvidt du skal tegne ID-forsikring eller ikke, er nødt til å bli en skjønnsmessig vurdering fra person til person, men noen punkter kan hjelpe deg med totalvurderingen:

 • Sjekk forsikringene dine
 • Har du reiseforsikring og/eller innbo- og villaforsikring? Undersøk hva disse dekker i dag. Ta også en titt på avtalene du har med dine eksisterende kortleverandører. Kanskje har de bakt ID-forsikring inn i kortavtalen? I disse tilfellene trenger du antakelig ikke en ID-forsikring på toppen.

 • Vurder arbeidssituasjonen
 • Eurocard har rett i at det er tidkrevende å rydde opp i ID-tyverier, og de aller fleste telefoner og andre henvendelser må gjøres på dagtid i kontortiden. Har du en jobb som tillater noen private telefoner og en del ekstra privat kontorarbeid? For noen vil det være komplett umulig, og behovet for å ta fri kan melde seg. I så fall dekker Eurocard-forsikringen tapt arbeidsfortjeneste.

 • Ta testen: Hvor utsatt er du for ID-tyveri?
 • Denne kan gi deg en pekepinn på om du er et mer sannsynlig offer enn naboen. Går du rundt og bekymrer deg for dette, kan en ID-forsikring være et steg mot i retning av bedre beskyttelse.

  Derfor tegnet Ole Valaker ID-forsirking

  Mangler statistikk

  Norge har i dag ingen samlet statistikk for ID-tyverier, men NorSIS' ID-tyveriprosjekt arbeider for å få en felles statistikk på området. Så langt har prosjektet følgende tall for Norge:

  • DnB NOR: 355 saker i perioden januar - september 2009. Totalt tap: 6 mill NOK
  • Sparebank 1 SR bank: 151 saker felles register i perioden januar - september 2009
  • Telenor: 1395 mobilabonnement bestilt med falsk ID i 2009, mot 1361 i 2008. Totalt tap 8,2 mill NOK i 2008
  • Troms politidistrikt mottok 13 anmeldelser bare i januar 2009
  • Rogaland politidistrikt mottok 78 anmeldelser i 2008. Det var en økning på 47 prosent fra 2007