Forbudet mot salg av snus i EU opprettholdes - men  Sverige unntas. Også i Norge vil du få kjøpt snus som ellers. Foto: Per Ervland
Forbudet mot salg av snus i EU opprettholdes - men Sverige unntas. Også i Norge vil du få kjøpt snus som ellers. Foto: Per ErvlandVis mer

EU sier ja til snus

Svenskene får beholde snusen sin - og det får vi også.

EU lar svenskene fortsette å selge snus, og de får fortsette å smakstilsette snusen.

Dette er klart etter en avstemming Europaparlamentet om tobakksdirektivet.

Snusens skjebne har vært mye debattert hos söta bror, i forbindelse med en varslet innstramming i det reviderte tobakksdirektivet. Mange svenske aviser, blant annet Aftonbladet, kunne i går bringe nyheten om at snus-slaget var vunnet.

Parlamentet oppretholder imidlertid forbudet mot salg av snus i øvrige EU.

Ingen endring i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i dag til DinSide at statusen er den samme som den har vært, og at det fortsatt vil være mulig å kjøpe snus i Norge.

Selvbetjente snus-skap må vekk bra butikkne i Norge. Foto: Kristin Sørdal
Selvbetjente snus-skap må vekk bra butikkne i Norge. Foto: Kristin Sørdal Vis mer


Tidligere i år vedtok Stortinget et forbud mot selvbetjente skap for tobakksvarer - deriblant også selvbetjente snus-skap. Det er ikke satt noen ikrafttredelsesdato for det nye forbudet, men handelsorganisasjonen Virke har bedt at det ikke skjer før tidligst i 2015.

Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å begrense helseskader forårsaket av tobakksvarer - og et ønske om å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer.

I en uhøytidelig avstemming på DinSide i forbindelse med omtale av snus-skap-forbudet, spurte vi leserne hva de synes om forbudet. 77 prosent svarer at de synes det er meningsløst. Kun 13 prosent sier det er fint, mens 10 prosent sier de ikke bryr seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har også vært snakk om skremselsbilder på snusesken, på samme måte som på sigarettene, men dette har det foreløpig ikke blitt noe av.

Tobakkspipene er reddet

Det er det samme tobakksdirektivet som også har truet lakrispipens eksistens. I Norge er det allerede innført et forbud mot lakrispiper - med begrunnelse i at det er et produkt som kan minne om tobakk.

Det samme forbudet har vært oppe til debatt og behandling i EU - og i likhet med snus-spørsmålet i Sverige, har dette skapt mye debatt både i Sverige og Danmark. Etter gårsdagens behandling i Europaparlamentet kan imidlertid lakriselskere puste lettet ut: Det vil fremdeles være mulig å få kjøpt lakrispiper i EU-land.