Foto: Christina Halvorsen
Foto: Christina HalvorsenVis mer

Etterlyser barndoms-forskning

Inga Marte Thorkildsen (SV) og Gunn Olsen (Ap) vil ha større fokus på sammenhengen mellom vanskelig barndom og alvorlige problemer senere i livet. Forskning er første skritt, mener de.

Dette sier de to politikerne etter et Stortingsseminar i regi av de to partiene og Redd Barna i går. Temaet for seminaret var ”vold i nære relasjoner – helsefølger for barn og unge”.

På seminaret ble det lagt frem både ny og tidligere publisert forskning som viser at en
tøff barndom kan føre til store sosiale, økonomiske og helsemessige problemer i voksen alder:

- Må undersøke norske forhold

Forskningen er imidlertid amerikansk, og nå etterlyser både forskere og de to politikerne mer fokus på sammenhengen mellom vanskelig barndom og traumer og sykdom senere i livet. Første skritt er store undersøkelser om norske forhold, mener de.

Les også: Slår alarm om psykisk helse:

- Disse temaene er tabubelagte, og vi er nødt til å rive ned tabuene. Jeg vil nå systematisk etterspørre dette perspektivet, og jeg kommer helt konkret til å utfordre statsråd Sylvia Brustad om mer forskning på dette feltet, sier Thorkildsen til Mozon.no.

Flere av foredragsholderne på seminaret pekte på at det trolig er flere barn som lider enn vi tror. Thorkildsen sier det også er svært viktig at helsevesenet må bli bedre på å fange opp barn som lider. Hun har tidligere sagt at hun vil ha på plass et lovpålagt samarbeid mellom organer som jobber med barn lokalt; som barnevern, ungdomspsykiatri, politi, helsestasjon og skoler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Traumer kan skade barnehjernen:

- Jeg mener dessuten at alle barnehager må ha en fast kontakt i barnevernet, slik at man kan etablere tillit og senke terskelen for å melde fra når man er bekymret. Det samme bør gjelde helsestasjoner. I dag kommer det ikke mange bekymringsmeldinger fra verken helsevesenet eller barnehagene til barnevernet, sier hun.

- Inn i utdanningene

Olsen og Thorkildsen mener flere norske utdanninger bør ha et bredere fokus på barn som lider, og at det bør jobbes med å få på plass rutiner for å sikre at disse barna og barn i risikosonen fanges opp så raskt som mulig.

- Vi må sette inn en innsats for mer forskning på dette feltet som har så store konsekvenser, ikke bare for den det gjelder, men for hele samfunnet. Det er veldig viktig at vi får synliggjort det ut fra norske forhold, sier Gunn Olsen til Mozon.no.

Flere av foredragsholderne appellerte til politikerne om å stimulere barnemedisinere, barne- og ungdomspsykiatri og barnevern til å jobbe tettere sammen. Dette er både Thorkildsen og Olsen enig i.

- De kom med klare meldinger til oss politikere om å dyrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner – det vil si arenaer der barn kommer tidligst inn. Dette er ting vi har mulighet til å gjøre noe med, og vi kommer til å jobbe videre med dette, sier Olsen.

Les også: Ikke toppscore for norsk barnehelse:

Forsidebildet viser Inga Marte Thorkildsen (i midten) sammen med professor Anna Luise Kirkengen (til venstre) og overlege Marianne Nordhov. Bildet er fra Stortingsseminaret. Foto: Christina Halvorsen