Ett svar fra Danmark

Vi fikk ett svar og én lang beklagelse fra netdoktor.dk i Danmark.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Våre to standardspørsmål ble sendt til den danske nettlegen Netdoktor.dk, tirsdag 23. januar klokken 11:00. Innen klokken 14:00 neste dag hadde vi fått svar på spørsmålet om fjerning av mandler.

Henviser til lege

Vi klaget over hovne og betente mandler, og spurte om vi burde fjerne mandlene. Vi fikk dette svaret:

" Tak for dit spørgsmål til Spørg Lægen. Jeg mener at du bør kontakte egen læge, og beskrive symptomerne, således at du kan blive undersøgt ordentligt."

Svaret er standardisert, og sier oss svært lite. Hos Doktoronline fikk vi tross alt noe informasjon om kravene for å få fjernet mandlene. Her blir vi kun henvist videre til egen lege.

Beklagelse

Omtrent samtidig som vi fikk svar på hals-spørsmålet, fikk vi en lang standardmail der Netdoktoren beklaget at de ikke hadde kapasitet til å svare på vaksinespørsmålet. De skriver at de finner vaksinespørsmålet både vesentlig og relevant, men at de grunnet begrensede ressurser ikke kan svare. Vi blir anbefalt å beskrive problemet i debattseksjonen på nettstedet, slik at andre brukere kan svare i stedet.