<center>Bjørn Otto Strømme er sjokkert over at det tar ett år å få en sak behandlet i Forbrukertvistutvalget.
Bjørn Otto Strømme er sjokkert over at det tar ett år å få en sak behandlet i Forbrukertvistutvalget.Vis mer

Ett års ventetid i FTU

- Fungerer forbrukerbyråkratiet etter formålet når det tar over ett år å få en sak behandlet i Forbrukertvistutvalget?

Dette spørsmålet stiller Bjørn Otto Strømme i Kristiansund. Han er sjokkert over at klagesaken hans blir behandlet i Forbrukertvistutvalget (FTU) i Oslo først om et drøyt år.

Strømme klaget bruktbilforhandleren RS Motor på Romerike inn til Forbrukerrådet i Møre og Romsdal etter kjøp av en Audi A6. Saken går til FTU etter at RS Motor avviste Strømmes klage.

- En så lang saksbehandlingstid åpner for svindel fra useriøse bedrifter. De kan jo bare slå seg konkurs før saken blir behandlet, sier Strømme.

Ressursmangel

Forbrukertvistutvalget avgjørelser er rettskraftige dersom en sak ikke blir anket til Herredsretten.

- Relativt få anker avgjørelsene i Forbrukertvistutvalget, som er et gratis alternativ til kostbar behandling i rettssystemet. På grunn av begrensede ressurser er saksbehandlingstida dessverre så lang. Tidligere har den vært nærmere to år, men det har bedret seg de siste årene, forteller rådgiver Terje Herskedal ved Forbrukerrådet i Møre og Romsdal.

I Forbrukertvistutvalget har de mottatt sakspapirene fra Herskedal. Mer kan de foreløpig ikke gjøre. Strømmes sak ligger underst i en bunke som hvert år teller 6 - 700 saker.

Som Nøkken

- Vi liker jo ikke at saksbehandlingstida er så lang, det er klart. Det er ille både for oss og partene i en sak. Men vi jobber som Nøkken, og håper vi er nede i et halvt års behandlingstid om et par år, sier Tore Haga, sekretariatsleder i Forbrukertvistutvalget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også Haga peker på ressursmangel i Forbrukertvistutvalget, som består av sekretariatet som forbereder sakene og selve utvalget som feller dommene.

- Utvalget bør økes fra dagens 11 personer, som alle har "sivile" jobber til daglig. Når tre av medlemmene møtes så ofte som hver 14. dag, sier det seg selv at arbeidsmengden blir stor. Et større utvalg krever også et større sekretariat, sier Haga.

Tidligere artikler i denne serien:
Bruktbilmarerittet
RS Motor gir seg ikke