Et par år mellom svangerskapene

Kroppen trenger å bygge seg opp igjen før du starter på neste svangerskap. - Hvis du kan velge, så la det gå et par år mellom hvert svangerskap, sier Gro Nylander.

Best med et par år mellom fødslene

Både for lang og for kort avstand mellom svangerskapene er ugunstig for kvinnen. - Et par år mellom hver fødsel er trolig det beste hvis man har anledning til å velge, sier overlege Gro Nylander, Rikshospitalet. "" />

Av Hanna Hånes

Kvinner som blir gravide mindre enn seks måneder eller mer enn fem år etter forrige fødsel, har økt risiko for komplikasjoner under neste svangerskap, viser en undersøkelse publisert i det britiske legetidsskriftet British Medical Journal.
Kvinner med langt opphold mellom svangerskapene, har økt risiko for svangeskapsforgiftning. Kvinner med svært kort opphold mellom graviditetene har på sin side økt risiko for blant annet blødninger, infeksjoner, jernmangel og sprukken livmor. Studien er fra Latin-Amerika hvor mange kvinner er dårligere ernært og får dårligere svangerskapsomsorg og fødselshjelp enn i vår del av verden.
- Trolig spiller avstanden mellom svangerskapene mindre rolle her i landet. Det er svært sjelden at norske kvinner blir gravide tidligere enn et halvt år etter fødselen. Men det er likevel mye som taler for at man ikke skal bli gravid igjen for fort, sier overlege Gro Nylander, Rikshospitalet.

Bygge nye jernlagre
Hun legger likevel til at det er best å komme seg ordentlig etter ett svangerskap før man setter i gang med det neste. Kvinnen skal rekke å bygge opp nye lagre av nærings- og sporstoffer som for eksempel jern. Faktorer som styrer blodlevringen skal normaliseres. Hele kroppen, særlig livmoren og underlivet, skal vende tilbake til før-gravid tilstand. Forholdet til partneren skal fungere, seksuallivet ta seg opp og overskuddet vende tilbake dersom man har vært sliten. Barnet skal ha kommet seg godt igjennom sin mest sårbare periode. Derfor er det mye som taler for at man ikke skal bli gravid igjen for fort.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et par år mellom er bra
- På den andre siden er det slik at dersom det går mange år mellom fødslene, er man nesten å regne som førstegangsfødende hver gang, samtidig som man er blitt mange år eldre. Det er med andre ord gode grunner til at de fleste par begynner å tenke på å sette i gang med nummer to etter et par år. Hos store menneskeaper, så vel som hos mennesker som lever et enkelt, primitivt samler/jeger liv med hovedvekt på vegetabilsk føde, går det vanligvis rundt fire år mellom hver ny graviditet. Det styres hovedsakelig gjennom langvarig amming, det er ikke uvanlig at barnet får bryst i tre-fire år. På den måten undertrykkes eggløsningen.
Dersom man fullammer barnet og ikke har fått menstruasjonen tilbake, fungerer amming som like sikker prevensjon som for eksempel spiral det første halvåret. Fullamming innebærer at barnet ikke får annen mat enn morsmelk, og at man også ammer om natten. Fra barnet er seks måneder er det fortsatt en stor effekt av amming, men sikkerheten synker gradvis.