Et gullkantet regnestykke...

Eiere av OBOS-bolig med boliglån har grunn til å smile - i likhet med de fleste nordmenn med lån:

Boliglån én million kroner
Kostnad"inntekt"
Lånerente*7%70.000,-
Skattedradrag- 28% 19.600,-
Prisstigning- 2,8% 1.960,-
----
Reell kostnad 48.440,-
Realrente4,8%
----
Verdiøkning36% 360.000,-
minus rentekostnad48.440,-
Overskudd 311.560,-
overskudd i prosent 31%
*effektiv rente