Erstatning fra slalåmbakken?

Én person av 1000 blir skadet i alpinbakken. Hva kan du gjøre dersom påskeidyllen brått blir et skademareritt?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Nordmenn flest liker å tro at skiferdighetene er bedre enn de egentlig er. Dessverre hjelper det lite å smile overbærende til dansker i skibakken, når det er du som blir skadet.

Vi kræsjer og blir påkjørt

Snowboard-kjørere som kjører på alpinister, eller telemarkskjørere som kolliderer med snowboard-kjørere er dessverre vanligere enn en skulle tro. Årlig skjer det rundt 6000 ulykker i alpinbakken, og noen av disse resulterer i alvorlige personskader.

Fakta om alpinskader:

  • 55% av dem som skades i alpinbakkene kjører slalåm, 25% snowboard og 20% telemark

  • Det skjer én skade som krever legebesøk per 1000 mennesker som oppholder seg i alpinbakkene

  • Kneskader er den største trusselen for alpinister, håndleddsbrudd for snowboardere og ankelskader for telemarkkjørere

  • 35% av alpinskadene er bindingsrelaterte skader, 15% kollisjoner og 50% fallskader

  • 70% av alle hodeskadene kunne vært unngått ved å bruke hjelm
Kilde: Kommunelege Harald Lystad

Du kan lese mer om kollisjoner mellom alpinister ved å trykke her, eller på lenken øverst til høyre i artikkelen.

Hva med ansvaret til alpinanlegget?

Kan du saksøke alpinanlegget?

Ifølge advokat Ragnar Wiik ved advokatene Andreassen, Ekdahl, Kraugerud, Lie, Nordtønne & Wiik, er utgangspunktet for alpinanleggenes ansvar nå avklart av Høyesterett.

- Det er for eksempel klart at alpinanlegget har ansvar for skader som alpinistene påføres i heisen eller i skitrekket. Her gjelder det et såkalt objektivt ansvar, det vil si at alpinalegget faktisk er ansvarlige, uavhengig av om de har utvist skyld/uaktsomhet, sier Wiik.

- I tillegg har Høyesterett uttalt at heisanleggets eier også har ansvar for skader som alpinistene blir påført i nedfarten, og som skyldes at det ikke er gjort tilstrekkelige foranstaltninger i løypetraseen. I denne saken ble alpinisten skadet da hun kjørte inn i en stein som lå upolstret inntil traseen. Høyesterett kom der til at heisanlegget måtte bære 2/3 av det økonomiske tap alpinisten ble påført, sier Wiik.

- Høyesterett skal også ta stilling til om et heisanlegg må ta ansvar for en kvinne som har blitt skadet under en "utflukt" med et heisanlegg. I den saken ble kvinnen fraktet opp på en bre av et heisanlegg, og ble påført skade da hun falt ned i en bresprekk. Tvisten står dermed blant annet om den provisoriske kjøring på breen var en del av heisanleggets ansvar, og om de i så fall burde ha merket sprekken bedre, avslutter Wiik.

Artikkelen fortsetter under annonsen