Ereksjon etter prostatabehandling

Menn som blir operert for prostataforstørrelse, kan beholde reisningsevnen. Jo raskere man får reisning etter operasjon, jo større er sannsynligheten for å beholde evnen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Reisning kan beholdes etter prostatabehandling

Menn som blir operert for prostataforstørrelse, kan beholde reisningsevnen. Jo raskere man får reisning etter operasjon, jo større er sannsynligheten for å beholde evnen. Medisiner kan være til hjelp i en overgangsperiode.

Av lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Tidligere har menn fått beskjed om at sannsynligheten er stor for at man vil miste reisningsevnen etter behandling for prostataforstørrelse, særlig etter operasjon.

Nå ha nederlandske forskere vist at de fleste menn beholder reisningsevnen, også etter kirurgi. Forskerne fulgte 670 menn gjennom forundersøkelser og behandling. Av disse 670, fikk 531 behandling: 207 ble operert, 43 fikk noe som kalles alfablokkerterapi (alfablokkere i Norge er Omnic og Carduran), 47 fikk såkalt 5-alfa-reduktasehemmer (den heter Proscar i Norge), mens 95 fikk vente-og-se-oppfølging. De gjenværende 139 kunne av forskjellige grunner ikke bli med i studien.

Seksualfunksjonen til de som fikk behandling, ble vurdert etter ni måneder. Hele 84 prosent av mennene opplevde samme seksuelle lyst og samme reisningsevne som tidligere. Dess eldre mennene var, dess mer sannsynlig var det at det skulle oppstå seksuelle problemer, noe som er godt kjent fra tidligere studier på reisningsevne. Forskerne viste også at god oppfølging, uten andre behandlingstiltak, hadde samme effekt på lyst og reisningsevne som de forskjellige andre behandlingsalternativene. Deres forslag var at psykiske forhold kunne være av stor betydning for hvorvidt man skal beholde lyst og reisningsevne etter behandling av forstørret prostata.

Tidligere undersøkelser viser at dess fortere man får reisning etter et inngrep på prostata, dess større sannsynligere er det for at reisningsevnen skal beholdes. En har vist at ved å støtte reisningsfunksjonen med medisiner den første tiden etter inngrep, kan reisningsevnen opprettholdes og medikamentene etter hvert tas bort.

Kanskje er det aller viktigste at behandlerne tar opp temaet reisning når menn skal behandles enten for prostata forstørrelse eller prostatakreft. Penis er et edelt og fintfølende organ. Når peniseieren ikke føler at seksualfunksjonen hans er av interesse for dem som faktisk skal inn i kjønnsdelene hans og drive behandling, kan han lett komme til å føle seg avvist som seksuelt individ. Det har svært dårlig effekt på seksualiteten.

At lyst og reisning kommer i fokus virker derimot svært oppmuntrende. Det sier ikke bare at det blir et liv etter behandlingen, det sier også at det blir et seksualliv! Slike meldinger er gode både for kroppen og for sjelen, så gode at de får begge deler til å virke bedre.
mozon.no, 28.02.2002.