En ny studie viser blant annet at diskriminering og mobbing ikke påvirker samers egenrapporterte mentale helse i samme grad som hos kvener og nordmenn. Foto: Colourbox
En ny studie viser blant annet at diskriminering og mobbing ikke påvirker samers egenrapporterte mentale helse i samme grad som hos kvener og nordmenn. Foto: ColourboxVis mer

- Er vant til å bli diskriminert

Derfor takler samene det bedre enn andre.

Det kommer frem i en ennå upublisert studie av doktorgradstipendiat Kjetil Lenert Hansen ved Senter for samisk helseforskning ved universitetet i Tromsø.

Studien er gjennomført i samiske områder blant samer, kvener og etniske nordmenn. Det melder Dagens Medisin.

- Når vi sammenligner de tre folkeslagene, ser vi altså at samene reagerer med lavest mentalt stressnivå i form av angst og depresjon - og det til tross for at de er mest utsatt for diskriminering og mobbing, sier Ketil Lenert Hansen til nettstedet.

Les også: Snakk ut om det på IKEA

Norske kvinner dårligst ut

Studien viste at hver sjuende til tiende mannlige og kvinnelige deltaker (10,2-13,6 prosent) i de tre samegruppene opplever at diskrimineringen har gått ut over den psykiske helsen i form av problemer som økt nivå av angst- og depresjonssymptomer.

Tilsvarende rapporterer hver femte mannlige kven (19,4 prosent) og mannlige etniske nordmann (19,1 prosent) om slike problemer. Mest psykiske problemer som følge av etnisk diskriminering og mobbing har kvenske kvinner (27,6 prosent) og etnisk-norske kvinner (29,9 prosent).

- At samer rapporterer om lavere mentalt stressnivå, kan ha sammenheng med at de er vant til å bli diskriminert som gruppe. De opplever nok ikke diskrimineringen så personlig som de andre folkeslagene. Samer kan ha et bedre kollektivt vern mot diskriminering gjennom sosialiseringen, der foreldrene har lært sine barn at samer blir utsatt for rasisme og diskriminering, sier Hansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Flere unge får psykiatrisk hjelp

Uenig med Hansen

Men han mener at den lave egenrapporterte andelen av angst og depresjon hos diskriminerte samer også kan komme av at samer har sterkere skamfølelse for slik sykdom enn det kvener og nordmenn har.

Antropolog og leder av forsknings- og utviklingsavdelingen ved Samisk nasjonalt kompetansesenter, Vigdis Stordahl, er uenig med Hansen i at samene takler diskriminering best fordi de er vant til det.

- Kvenene er ikke så mange og har heller ikke så god institusjonell støtte som samene. Flere av de nye samiske institusjonene, som for øvrig er etablert her i indre Finnmark, kan bidra til et kollektivt vern, blant annet ved at samiske politikere rykker ut ved overtramp og forsvarer samene offentlig. Jeg tror nok at dette kan ha bidratt til at samene ikke tar mobbing og diskriminering så mye innover seg som de to andre gruppene, sier Stordahl.