Er flyttemelding nødvendig for skattefri bolig-gevinst?

Jeg har nettopp solgt boligen min med gevinst. Hvor lenge må jeg ha bodd i boligen for å slippe gevinstbeskatning, og har det noe å si at jeg ikke har vært registrert på boligens adresse i folkeregisteret?

I utgangspunktet er hovedregelen i Skatteloven at "gevinst ved realisasjon av bolig er skattepliktig".

Det er imidlertid klare og viktige unntak fra skatteplikten. Den kanskje viktigste er at gevinst ved salg av privat boligeiendom er fritatt for skatt hvis boligen selges mer enn ett år etter at den ble kjøpt og tatt i bruk, og eieren har brukt eiendommen som egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget fant sted.

Det er altså viktig å legge merke til at det kun er botid "som eier" av eiendommen som regnes med. Har du bodd i boligen som leietager vil ikke denne leieperioden komme deg til gode når du regner ut om kravet til botid er oppfylt.

Hva med studenter som eier bolig på studiestedet?

Studenter uten fast arbeid skal ikke melde flytting til folkeregisteret. Dessverre er det en del som tror at de da ikke får godskrevet botiden i sin egen leilighet på studiestedet, når det gjelder vilkåret for fritak av gevinstbeskatning.

Dette er feil. I følge Skattedirektoratet er det i denne sammenheng uten betydning at du ikke har folkeregistrert adresse der boligen din er.

Konklusjon:

Så lenge du kan dokumentere at du har eid og bodd i leiligheten, i minst ett av de to siste årene, vil du altså slippe gevinstbeskatning av boligsalget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pass på:


Hvis du oppfyller kravene til botid og brukstid vil du heller ikke ha rett til å føre et eventuelt tap på boligen til fradrag på selvangivelsen. I dagens marked, med stadig økende boligpriser, er riktignok ikke dette noe stort problem. Dette kan imidlertid snu seg raskt den dagen boligprisene faller.

Tips: Har du ikke brukt eiendommen som "egen bolig" i løpet av eiertiden vil en gevinst ved salget være skattepliktig, og et eventuelt tap være fradragsberettiget.

Hvis bunnen faller ut av boligmarkedet, og du vurderer å selge din svinedyre ett-roms leilighet på Grûnerløkka til en langt lavere pris enn du betalte for den, bør du derfor vurdere å gjøre følgende:

  • Sørg for at du ikke lenger oppfyller kravene til eiertid og brukstid. Du kan for eksempel leie ut boligen i en periode slik at du bryter kravet om "å bruke leiligheten/huset som egen bolig".
  • Er du student, og har en treroms leilighet? Lei ut mer enn 50 prosent av boligen (regnet etter utleieverdien) til to studiekamerater. Din del av leiligheten må altså være under 50 prosent, slik at du overstiger begrensningene for å oppnå skattefritak ved salg.

  • Resultatet er da at du kan få skattefradrag for tapet når du så selger leiligheten

Trykk her for å komme direkte til DinSides JUS-FAQ