Er du lei skatte- og avgifts-Norge?

Én løsning kan være å flytte fra landet. En annen kan være å bruke DinSide. Våre kalkulatorer rydder vei i jungelen. Bruk dem - du behøver ikke leve dyrere enn nødvendig.

For de aller fleste er det en uoverkommelig oppgave å alene finne frem til det billigste telefonabonnementet, mobilabonnementet, strømabonnement og billigste bankforbindelse med mere.

Våre 25 kalkulatorer gjør jobben for deg. Bare prøv!

Strømkalkulatoren (java)

I Strømkalkulatoren kan du oppgi hvor du kjøper strømmen idag, hva din lokale netteier heter og hvor mye strøm du bruker i året.
Kalkulatoren presenterer så de ti e-verkene der det er billigst for deg å handle strøm. Den beregner også hvor mye du hvert år kan spare på å bytte, gitt at prisforskjellen varer et helt år. Du kan fylle ut et skjema du kan sende til den nye leverandøren, om du vil bytte.

Kalkulatoren kan også varsle deg pr. epost når det er på tide å bytte!

Kalkulatoren opererer mot en prisliste som oppdateres hver uke på bakgrunn av tall fra Konkuransetilsynet.
(Til toppen).

Boliglånskalkulatoren (java)

Boliglånskalkulatoren opererer mot data fra Norsk Familieøkonomi. Dette er en "flerveiskalkulator" med fire variabler: Løpetid, rente, terminbeløp og lånebeløp. Kalkulatoren beregner én av dem om du oppgir de tre andre.

Norsk Familieøkonomi oppdaterer prislisten én gang i måneden, men oftere ved renteuro. Prislisten oppdateres dessuten løpende når bankene selv gir meldinger om renteendringer. Det er vanligvis rundt 130 banker med i listen.

Boliglånskalkulatoren har prisene for lån med flytende rente, innenfor 60% og 80% av takst. Kalkulatoren legger etableringsgebyret til lånet før den regner ut terminbeløpet. Den forutsetter med andre ord at du låner penger til gebyret også. Når terminbeløpet er regnet ut, legger kalkulatoren til termingebyret.
(Til toppen).

Mobiltelefonkalkulatoren (java)

Prisstrukturen i markedet for mobiltelefonabonnementer er uoversiktelig. Vi tror svært mange har galt abonnement og kan spare svært mye på å bytte. I mobiltelefonkalkulatoren oppgir du hvor mye du ringer til ulike destinasjoner til ulike tider, og kalkulatoren finner det beste abonnementet for deg. Oppgir du hvilket abonnement du har idag, vil kalkulatoren beregne besparelsen ved å bytte.

Kalkulatoren tar hensyn til faste termingebyrer og til innmeldingsgebyrer. Den holder også orden på hvorvidt du allerede er kunde i selskapet som har det billigste abonnementet. Da vil du slippe å betale et nytt innmeldingsgebyr.

Prisene i Mobiltelefonkalkulatoren oppdateres av DinSide selv.
(Til toppen).

Banksparingskalkulatoren (java)


Banksparingskalkulatoren henter også data fra Norsk Familieøkonomi. Dette er også en "flerveiskalkulator" med fire variabler: Spareperiode, rente, terminbeløp og sluttbeløp. Kalkulatoren beregner én av dem om du oppgir de tre andre.

I tillegg kan du i kalkulatoren legge inn den summen du allerede har spart.

Banksparingskalkulatoren tar hensyn til at de aller fleste bankene opererer med en "rentetrapp" for innskudd. Om du oppgir at du sparer en fast sum hver måned, vil ditt oppsparte beløp før eller siden bli større enn et av disse trappetrinnene. Da skifter kalkulatoren rente.

Man skal ikke legge for stor vekt på små forskjeller i resultatene fra kalkulatoren: For det første vil alle banker i løpet av en lang periode endre rentene. For det andre samsvarer ikke høyden på trinnene i rentetrappen som kalkulatoren bruker alltid med bankenes egne.
(Til toppen).

Telefonkalkulatoren (javascript)


Telefonkalkulatoren beregner prisen om du skal ta en samtale med din vanlige, stasjonære telefon akkurat nå. Hvilken av de seks operatørene, Telenor, Telia, Tele2, Privatel, Janco, Netcom eller Teleman skal du velge?

De fleste priser ble endret 1. juni 1999, og gamle sanneheter kan ha blitt usanne. Sjekk!
(Til toppen).

Gjeldskalkulatoren (javascript)


Gjeldskalkulatoren inneholder de beregningsmodellene en del banker bruker for å vurdere hvor stor gjeld du kan ha.

Den vanligste modellen er den enkle tommelfingerreglen: Du kan ha 2,5 ganger bruttoinntekten i gjeld.

Men det finnes også andre modeller, og spesielt de med middels familieinntekter vil se at resultatene varierer temmelig mye.
(Til toppen).

Flypriskalkulatoren (javascript)


Flypriskalkulatoren inneholder prisene til og fra de ti viktigste flyplassene i Norge. Fjorten priskategorier er med, men kalkulatoren har ikke prisene på kortvarige spesialtilbud á la Braathens "2 for 1" og SAS' "Ukens firkløver".

Kalkulatoren har lenker direkte til selskapenes nettsteder fra utskriftsvinduet. Du kan nemlig bestille online av alle selskapene nå.
(Til toppen).

Nettbankkalkulatoren (javascript)


Nettbankkalkulatoren inneholder prisene for å benytte internettbank hos 119 norske banker (pr. 25. august 1999). Hvilken bank som er billigst for deg, kommer an på hvordan og hvor ofte du bruker nettbanken.

Dataene til nettbankundersøkelsen samles inn av redaksjonen i DinSide. Brukskontorenten kommer fra Norsk Familieøkonomi.
(Til toppen).

Hjemme-PC kalkulatoren(javascript)


Hjemme-PC kalkulatoren beregner hvor mye du må ut med netto om arbeidsgiver kjøper datamaskin til deg og trekker deg i lønn for de kostnadene han har. Siden arbeidsgiver kan trekke deg i ubeskattet lønn, og han også slipper feriepenger og arbeidsgiveravgift på den lønnen som ikke skal betales ut lenger, blir rabatten for arbeidstakeren på 40-55 prosent i forhold til selv å kjøpe maskinen.
(Til toppen).

Surfekalkulatoren (javascript)


Når du oppgir ditt bruksmønster for internett, beregner Surfekalkulatoren hvor mye din internettsurfing koster i minuttet hos de ledende leverandørene.

Kalkulatoren har både med "gratis"-abonnementene, som DinSide betegner som minuttbetalte, og de tradisjonelle hvor man betaler pr. år eller måned. Vi bruker det billigste abonnementet på den ordinære prislisten hos hver av tilbyderne.

I tillegg beregner kalkulatoren kostnadene for tellerskrittene frem til internettnoden. Her forutsetter vi at du bruker den billigste tilgjengelige løsningen: Du bruker tellerskritt fra Tele2 om du har internettabonnement hos Tele2, så langt dette er billigst. Du bruker de rabattprogrammene som er tilgjengelige hos den enkelte leverandør såfremt det lønner seg. Det beregner kalkulatoren automatisk.
(Til toppen).

Innboforsikringer (javascript)


Innboforsikringskalkulatoren inneholder prisene på innboforsikring for 61 fagforeninger og organisasjoner. Avhengig av hvilke sikkerhetstiltak du har iverksatt, kan du finne ut prisen hos alle organisasjonene.

De forskjellige ordningene har forskjellige egenandeler. Egenandelen betyr ingen ting for deg om du aldri har skade. Om du har hyppige forsikringsskader, betyr den mye. Kalkulatoren ber deg anslå risikoen for skader for å beregne egenandelenes betydning. Heldigvis forblir disse anslagene på din egen maskin.
(Til toppen).

Fondskalkulatoren (java)


Denne kalkulatoren er den foreløpig siste som opererer mot "levende" priser. Datagrunnlaget leveres av Oslo Børsinformasjon og oppdateres hver ettermiddag. Kalkulatoren lager beregninger som forutsetter at historien gjentar seg - at resultatene de siste fem årene eller forrige måned - kan vare ved også i fremtiden. Det skjer sjelden.

En lang rekke aksjefond er med. Du kan se på ett og ett fond, eller be kalkulatoren om å bruke avkastningen til det beste fondet de siste fem årene eller den siste måneden.

Ingen gebyrer er innebakt i fondskalkulatoren, men kjøps- og salgskurser er brukt.
(Til toppen).

Barnekalkulatoren (java)


Barnekalkulatoren er mest leketøy. Den er laget som en huskeliste for dem som venter barn. Du plukker ut ett og ett utgiftsområde og anslår omtrent hvor mye du vil bruke på det første året, hvor sterkt utgiften vil vokse og når den tar slutt.
Kalkulatoren summerer og tegner en fargerik kurve. Summen blir skremmende høy, men vi har ennå ikke sett noen utslag i fødselstallene.
(Til toppen).

"Hvor mye kan jeg låne?"


De neste kalkulatorene er ikke laget i Java. Det betyr at de fungerer mer som de skjemaene man er vant til andre steder på Internett. De fylles ut, du trykker på knappen og får svaret etter noen sekunder.

"Hvor-mye-kan-jeg-låne"-kalkulatoren tar utgangspunkt i standardbudsjettet til Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). Avhengig av den familiestrukturen du oppgir, plukker kalkulatoren ut en forenklet versjon av SIFO-budsjettet. Kalkulatoren anslår hvor mye du må ha for å betjene nåværende gjeld og hvor mye driften av en eventuell privatbil koster. Av det som måtte bli igjen, settes noe av til påkommende tilfeller. Resten kan gå til lånebetjening.

Dette gir som resultat at folk med lave og midlere inntekter blir anbefalt en lavere opplåning enn det de fleste banker tillater. De med høye inntekter kan derimot låne mer uten å komme i økonomiske vanskeligheter.

Vi anbefaler knappen "Skriv ut detaljer" på denne kalkulatoren.
(Til toppen).

Pensjonssparekalkulatoren


Dette er en enkel annuitetskalkulator. Vanskeligheten med langsiktig sparing er å anslå avkastningen. Realavkastningen (etter skatt og prisstigning) bør kanskje ikke settes høyere enn 1-3 prosent, selv om den inntil nylig var vesentlig høyere i aksjemarkedet.
(Til toppen).

Livsforsikringskalkulatoren


Dette er også en enkel kalkulator, men vi har fått tilbakemeldinger om at den foreslår svært høye forsikringssummer. Vi tror kanskje ikke du ville synes det den dagen ulykken var ute, men du kan selv justere alle parametere. Les også her hva som kommer frem under "Skriv ut detaljer".
(Til toppen).

Skilsmissekalkulatoren (java)


Ved siden av Budsjettet, er skilsmissekalkulatoren DinSides mest omfattende verktøy. Ved å svare på en lang rekke spørsmål, kan du her få en temmelig nøyaktig prognose over hva skilsmissen vil koste. Den som får barna, kan også beregne hvor mye de vil få i barnebidrag og støtte fra det offentlige.

Du kan også se den statistiske risikoen for å bli skilt.

Hoveddelen av skilsmissekalkulatoren er interaktive skjemaer som sendes til vår server. Det er bare åpningskalkulatoren som benytter Java og mesteparten av verktøyet kan derfor brukes med alle nettlesere.
(Til toppen).

Bilfinansieringskalkulatoren (javascript)


Bilfinansieringskalkulatoren hjelper deg som planlegger å kjøpe bil å beregne hvor mye du må lånefinansiere. Avhengig av løpetid og hvilken sikkerhet du kan stille, forteller kalkulatoren hva lånet vil koste deg i måneden.

Om du oppgir at du ikke har sidesikkerhet, og du ikke har 35% av bilprisen kontant, lager kalkulatoren en spareplan for deg.

Dette er forøvrig blant de få Javascriptkalkulatorene som virker med nettleseren Opera. Ihvertfall versjon 3.21 og senere.
(Til toppen).

Firmabilkalkulatoren (javascript)


Firmabilkalkulatoren er også en liten, enkel applikasjon som forteller deg hva du vil få i skattetillegg for å disponere arbeidsgivers bil. Fortell kalkulatoren hva listeprisen på firmabilen er, hvor mange kilometer du kjører til jobben, hva bruttoinntekten din er og hvilken skatteklasse du er i. Kalkulatoren beregner så skatten etter 1999-satser.

Også denne kalkulatoren virker med Opera.
(Til toppen).

Bilbrukskalkulatoren (javascript)


Bilbrukskalkulatoren bygger på data fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. DinSide har modifisert og til dels forenklet ORVs tall litt så de passer bedre i en kalkulator.

Hvis du har lyst på ny bil, burde du ikke bruke denne kalkulatoren først.
(Til toppen).

Testamentregneren (javascript)


Testamentregneren viser hvor mye dine arvinger får etter deg om du ikke skriver testament og hvor mye du kan bestemme over ved et testament. De fleste av oss har nemlig ikke testamentarisk råderett over det meste av formuen vår på grunn av lovens minsteandeler som skal tilfalle visse arvinger.

Kalkulatoren holder orden på dette.
(Til toppen).

Effektiv rente (javascript)


Effektiv rente-kalkulatoren beregner den effektive renten på et lån når du kjenner den nominelle renten, etableringsgebyret og termingebyrene.
Det er også to forskjellige måter å beregne effektiv rente på. Kalkulatoren har svaret ved begge metodene.
(Til toppen).

Avdragsfritt-kalkulatoren (javascript)


Avdragsfritt-kalkulatoren beregner hvor mye mindre du må betale i måneden om du slutter å betale avdrag på lånet ditt, og bare betaler renter. Dette var aktuelt for flere lånekunder høsten 1998, da renten plutselig ble nesten dobbelt så høy.
(Til toppen).

Syndekalkulatoren (javascript)


Syndekalkulatoren ble lansert nyttårsaften 1998 for å motivere folk med nyttårsforsetter. Her kan du raskt beregne hva røyk, alkohol, turer på byen og andre utskeielser koster deg.
(Til toppen).

Budsjettet


DinSides budsjett bruker til dels data fra Statens Institutt for Forbruksforskning som tilpasses automatisk når du oppgir familiestruktur. Til dels tar budsjettet også data fra de andre kalkulatorene når du velger å lagre dataene i disse. Dermed "vet" budsjettet etterhvert ganske mye om deg og det skal ikke allverdens egeninnsats til for å bygge opp et godt budsjett.

Om du tidligere har prøvd budsjettet, opplevde du det kanskje som tungvint å bruke. Våren 1999 er brukergrensesnittet vesentlig forenklet.
(Til toppen).

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.