Er du forsikret på julebordet?

Stadig flere arbeidsgivere velger å reise bort med de ansatte når det skal feires. I tillegg til hyggelig samvær har "opplevelsesturer" blitt en stadig større del av pakken. Men hva hvis du blir syk, eller skadet på turen?

For mange arbeidsgivere er det ikke lenger nok å holde et tradisjonelt julebord.

Fete middagsporsjoner med julemat, og lange taler er ikke lenger like attraktivt, hverken hos ledelsen eller de ansatte. I håp om å bygge opp en sterk lagånd, har derfor mange firmaer noen overraskelser i ermet.

"Opplevelsesturer" med innlagte adrenalinrush har blitt en stadig større del av pakken, og variasjonene er uendelige. Snøscootersafari, offroadsykling, rafting og fjellklatring er bare noen av de alternativene som finnes.

Når uhellet er ute

De aller fleste ansatte kaster seg på et slikt tilbud med åpne armer. Problemet er imidlertid at lysten til å være med på aktivitetene ofte er langt større enn evnen...

Kombinerer du det kollektive gruppepresset om å delta, med resultatet av gårsdagens jobbfest i kropp og sjel, kan selv den mest harmløse kontorrotte ta seg vann over hodet. Resultatet kan bli skade, og påfølgende sykefravær.

Dersom du ikke har din egen ulykkesforsikring, eller en helårs reiseforsikring, er du uten dekning dersom uhellet er ute.

Hva bør sjefen gjøre?

Alle ansatte i Norge har obligatorisk yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen dekker imidlertid bare de "skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden".

Knekker du beinet på en snøscootersafari med jobben vil du altså ikke være sikret, og det kan bli fort bli en ubehagelig opplevelse.

For den "omtenksomme" sjef er heller ikke dette noen ønskelig situasjon. Det kan fort bli en kostbar fornøyelse å klare seg uten viktige "nøkkelmedarbeidere" ved langvarige sykemeldinger.

Den omtenksomme sjef kan imidlertid ta sine forholdsregler:

  • Et alternativ er at bedriften tegner ulykkesforsikring for sine ansatte.
  • Et annet tips er at bedriften tegner reiseforsikring. Her kan bedriften velge mellom å tegne "korttidsforsikring", det vil si for en bestemt periode. De kan også slå på stortromma og tegne helårsforsikring for sine ansatte.

    Fordelen med helårs reiseforsikring er, som navnet tilsier, at du er dekket hele året. Helårsforsikringen vil gjelde på alle ferie-, fritids- og yrkesreiser. I tillegg vil den normalt også gjelde på daglige reiser mellom hjemmet, og arbeidsstedet.

    Hos de fleste forsikringsselskaper vil helårsforsikringen også dekke flere "sportsaktiviteter", enn en korttidsforsikring. Hos Gjensidige er for eksempel sportsdykking (ned til 30 meter), brevandring og fjellklatring inkludert i forsikringen.

  • Sjefen kan også tegne operasjonsforsikring, for å hjelpe sine ansatte forbi helsekøen. Du trenger imidlertid ikke å tegne en slik forsikring for å være garantert hjelp hvis du blir akutt syk. Har du behov for øyeblikkelig hjelp, du brekker for eksempel armen, vil du få den hjelpen du trenger av det offentlige helsevesenet.

    De private operasjonsforsikringene er derfor mest aktuelle på skader som gjør at den ansatte må stå i den offentlige helsekøen. Eksempler kan være operasjoner for å løse ryggproblemer, og kneoperasjoner.

Gå for forsikring!

Vi vil anbefale at du ber sjefen om å tegne helårs reiseforsikring, eller ulykkesforsikring. Er han vanskelig å overtale, kan du foreslå at det inngår som årets julegave til de ansatte.