Er du for eller mot EU?

EU-debatten er i gang igjen. Test din holdning til norsk EU-medlemskap med DinSides EU-test.

Flere meningsmålinger viser at Ja-siden er i fremgang. Samtidig melder flere og flere at de er blitt tvilere.

Det betyr at folk ikke ser EU-saken like svart/hvitt som tidligere.

Ikke svart/hvitt

I flere partier er standpunktene mindre steile enn tidligere, for eksempel i SV. Til og med i NEI-partiet Senterpartiet er enkelte blitt tilhengere.

  • Nei-siden har lenge hevdet at EU er lite demokratisk og svekker prinsippet om folkestyre.

  • Nå sier Europabevegelsen at EU er demokratisk fordi vi får være med på å bestemme.

    DinSides EU-test er basert på de sentrale stridsspørsmålene i debatten. Du tar stilling til disse i form av påstander.

    Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.


    Husk at påstandene er nettopp det - påstander. De reflekterer ikke DinSides mening. Fasiten er heller ingen fasit i vanlig forstand, men viser vektingen av svaralternativene.